Informatyka - Administracja

Praca Kierownik ds. Informatyki

Kierownik ds. Informatyki

Pracownik na tym stanowisku zobowiązany jest dbać o rozwój wszelkich środków telinformatycznych firmy ale także o jej prawidłowe funkcjonowanie. Głównymi zadaniami jest utrzymywanie oraz zarządzanie sieciami LAN i WAN, określanie niezbędnych zasobów sprzyjających dobremu funkcjonowaniu firmy zgodnie z podjętym budżetem, określonymi terminami i celem przedsięwzięcia a także nadzór nad całym procesem tworzenia oprogramowania czy nadzór nad pracownikami i firmami współpracującymi. Prowadzi również relację z ważnymi klientami, kreuje wizerunek firmy oraz zajmuje się rozmowami handlowymi. czytaj więcej...
Praca Konsultant ds. IT

Konsultant ds. IT

Konsultant ds. IT zobowiązany jest do badania wymagań i potrzeb klientów, udzielania rad w zakresie efektywnego korzystania z technologii informacyjnych w celu osiągania zysków biznesowych a także w zakresie rozwiązywania problemów. Oprócz tego zajmuje się planowaniem różnych aktualizacji, rozwojem systemów informatycznych czy wdrażaniem dedykowanych rozwiązań lub aplikacji bazodanowych. Dodatkowo utrzymuje kontakt z klientem na różnych platformach (telefonicznej, mailowej, osobistej). czytaj więcej...
Praca Konsultant ds. Wsparcia Technicznego

Konsultant ds. Wsparcia Technicznego

Stanowisko Konsultanta ds. Wsparcia Technicznego związane jest zazwyczaj z branżą IT. Konsultant głównie współpracuje z klientami i stara się doradzić im jak wykorzystywać technologię by osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Musi w pełni rozumieć ich potrzeby w zakresie technologii i całej infrastruktury IT a także musi potrafić zastosować je, by przyśpieszyć wszelkie procesy biznesowe. Do podstawowych zadań osoby na tym stanowisku należy diagnozowanie i eliminowanie usterek zgłaszanych przez klientów jak i udzielanie im wsparcia, identyfikacja potrzeb oraz rejestracja i segregacja zgłoszeń. czytaj więcej...
Praca Operator Sieci

Operator Sieci

Zakres obowiązków Operatora Sieci może być różny w zależności od tego jak bardzo rozbudowana jest sieć komputerowa a także wielkość organizacji. Operator Sieci głównie dba o prawidłowe działanie sieci komputerowej w tym na bieżąco monituruje jej pracę a także wszelkich urządzeń sieciowych, wykonuje nieskomplikowane naprawy lub konfiguracje fizycznej infrastruktury sieci czy odpowiada na każde zgłoszenie awarii. Taki pracownik również musi znać podstawowe urządzenia a także osprzęt sieciowy by móc podejmować działania diagnozujące przyczyny ewentualnych usterek lub zapewnić odpowiednią konfiguracje funkcji w tych urządzeniach. czytaj więcej...
Praca Pracownik ds. Ochrony Danych

Pracownik ds. Ochrony Danych

Pracownik ds. Ochrony Danych jest odpowiedzialny za zabepieczenie wszelkich danych dotyczących firmy i jej działania przed wyciekiem. Informacje te posiadają dane wszystkich zatrudnionych pracowików, klientów, różne plany biznesowe czy budżetowe. Jest to niezwykle istotne zabezpieczenie dla firmy dlatego taki pracownik musi być osobą odpowiedzialną i skrupulatną. Dodatkowo taki pracownk dba o poprawne działanie zabezpieczeń i szkoli pozostałych pracowników w zakresie wykorzystywania systemu bezpieczeństwa. czytaj więcej...
Praca Pracownik ds. Ochrony Systemów Informatycznych

Pracownik ds. Ochrony Systemów Informatycznych

Pracownik ds. Ochrony Danych jest odpowiedzialny za zabepieczenie wszelkich danych dotyczących firmy i jej działania przed wyciekiem. Informacje te posiadają dane wszystkich zatrudnionych pracowików, klientów, różne plany biznesowe czy budżetowe. Jest to niezwykle istotne zabezpieczenie dla firmy dlatego taki pracownik musi być osobą odpowiedzialną i skrupulatną. Dodatkowo taki pracownk dba o poprawne działanie zabezpieczeń i szkoli pozostałych pracowników w zakresie wykorzystywania systemu bezpieczeństwa. czytaj więcej...
Praca Pracownik I-wszej linii wsparcia

Pracownik I-wszej linii wsparcia

Pracownik I-szej Linii Wsparcia to osoba, która jest zobligowana do utrzymywania kontaktu z klientami w celu przyjmowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez nich. Możliwy jest kontakt drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Osoba na tym stanowisku ma za zadanie również zadbanie o spokój użytkownika i zapewnienie go iż problem zostanie w niedługim czasie usunięty. Zazwyczaj problemy zgłaszane pracownikowi II-szej linii wsparcia wymagają jedyniu podjęcia kilku prostych działań, niekiedy jest jednak konieczność przekazania sprawy pracownikom II-giej lini wsparcia. czytaj więcej...
Praca Pracownik Tester

Pracownik Tester

Jak sama nazwa wskazuje osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za testowanie jakiegoś produktu lub sprzętu, biorą pod uwagę jego stabilność, jakość i wydajność. Do zadań takiego pracownika należy sprawdzanie zgodności implementacji z panującymi standardami, testowanie oprogramowania a także tworzenie testowych przypadków. Oprócz tego pracownik Pracownik Tester zajmuje się przygotowywaniem raportów zawierających wyniki testów, tworzeniem testów automatycznych ale także pisanie samych skryptów i scenariuszy testowych. Dodatkowo współpracuje z programistami, analitykami a także projektantami na każdym poziomie produkcji. czytaj więcej...
Praca Specjalista Administrator Systemu

Specjalista Administrator Systemu

Jest to informatyk, który odpowiada za zarządzanie systemem informatycznym oraz za sprawne działanie wszystkich systemów pomagających w zarządzniu danym przedsiębiorstwem. Specjalista Administrator Systemu ogólnie zapewnia wsparcie dla całej infrastruktury IT. Zatem dba o bezpieczeństwo danych i systemu, dodaje lub edytuje dane, nadzoruje pracę serwerów a także wykrywa i usuwa wszystkie nieprawidłowości. Dodatkowo współpracuje z różnymi specjalistami przy zadaniach związanych z instalacją, naprawą lub konfiguracją. czytaj więcej...
Praca Specjalista Analityk Systemu Komputerowego

Specjalista Analityk Systemu Komputerowego

Specjalista Analityk Systemu Komputerowego zajmuje się między innymi analizą i dososowaniem procesów, które w późniejszym czasie będą podlegały informatyzacji w danej firmie, instytucji lub organizacji. Plan wdrożenia systemu informatycznego jest szczegółowo przygotowywany przez Analityka według wytycznych, które dostarcza klient. Następnie razem z programistami opracowuje oprogramowanie, które ma spełniać odpowiednie zadania. Dodatkowo Specjalista Analityk przeprowadza testy tego oprogramowania w celu sprawdzenia czy spełnia wszystkie oczekiwania, które zażyczył sobie klient. Oprócz tego odpowiada za nadzór nad samą instalacją opogramowania a po wdrożeniu kontroluje jego działanie i prowadzi prace konserwacyjne. czytaj więcej...
Praca Specjalista ds. Informatyki

Specjalista ds. Informatyki

Specjalista ds. Informatyki to osoba zajmująca się mnóstwem procesów informatycznych w firmie. Między innymi kontroluje prawidłowe działanie systemów informatycznych w danej instytucji, jednocześnie dbając o jej rozwój i zapewnienie nowych technologii informatycznych. Oprócz tego Specjalista ds. Informatyki odpowiada za organizację napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu a także za jej konserwację. Dodatkowo ma obowiązek przechowywać oraz porządkować pełną dokumentację serwisową. Może również prowadzić szkolenia dla innych pracowników z zakresu oprogramowania a także obsługi urządzeń. czytaj więcej...