wzory przygotowane we współpracy z radcą prawnym Tomaszem Decem z kancelarii www.e-lawoffice.pl - prawne wsparcie biznesu

Pobierający oświadcza, że ma świadomość, iż dokumenty przedstawione do pobrania są wzorami, zaś każda sytuacja wykorzystania ich w praktyce wymaga dostosowania wzoru do indywidualnego, konkretnego przypadku w jakim wzór ma być użyty.
TeamQuest sp. z o.o. udziela zgody na korzystanie z pobranych wzorów umów w ramach użytku prywatnego jak i w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
TeamQuest sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie przez pobierających ze wzorów i za skutki jakie niesie ze sobą wykorzystywanie pobranych wzorów.