Project Management - Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP), programowanie ekstremalne to metodyka wywodząca się z rodziny zwinnych. Główną cechą jej jest przyjęcie pozycji programisty i zgodnie z tym – budowanie środowiska pracy oraz sposobu zarządzania w sposób wysoko efektywny. Metodyka ta jest zdefiniowaną metodyką tworzenia oprogramowania. Jej zestaw praktyk mimo pewnych różnic w stosunku do metod znanych z tradycyjnej inżynierii oprogramowania, stawia przed sobą takie same cele. czytaj więcej...
Project Management - Iteracyjny model kaskadowy

Iteracyjny model kaskadowy

Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) to jeden z procesów tworzenia oprogramowania, który został zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jest to odmiana modelu kaskadowego w pewnych specyfikacjach połączona z iteracyjnym modelem. Wobec tego połączenia, głównie proponuje się dokonywanie analizy, projektowania oraz zbierania wymagań według modelu kaskadowego natomiast implementację oraz testowanie dzieli się na iteracje. czytaj więcej...
Project Management - RUP

RUP

RUP (Rational Unified Process) to iteracyjna metodyka wytwarzania oprogramowania. To w pełni konfigurowalna platforma obsługi procesów dotyczących tworzenia oprogramowania. Głównym celem tego podejścia jest produkcja wysokiej jakości oprogramowania w przewidywanym budżecie oraz czasie klienta. Projekt RUP powstał w celu przystosowania do konkretnego charakteru projektu, organizacji lub nawet zespołu projektowego. Podejście to zakłada budowanie systemu w kolejnych przebiegach. czytaj więcej...