Praca Specjalista Administrator Systemu

Charakterystyka stanowiska

Jest to informatyk, który odpowiada za zarządzanie systemem informatycznym oraz za sprawne działanie wszystkich systemów pomagających w zarządzniu danym przedsiębiorstwem. Specjalista Administrator Systemu ogólnie zapewnia wsparcie dla całej infrastruktury IT. Zatem dba o bezpieczeństwo danych i systemu, dodaje lub edytuje dane, nadzoruje pracę serwerów a także wykrywa i usuwa wszystkie nieprawidłowości. Dodatkowo współpracuje z różnymi specjalistami przy zadaniach związanych z instalacją, naprawą lub konfiguracją.

Wymagania

Głównym wymaganiem na to stanowisko jest wykazanie się wykształceniem wyższym informatycznym a także posiadanie praktycznej wiedzy na temat języków skryptowych (Bash, Python, AWK) oraz na temat protokołów sieciowych (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, SSL, itp.). Dodatkowym atutem byłoby uzyskane doświadczenie w administrowaniu systemi typu Linux, Windows czy Novell. Oprócz tego pracownik na tym stanowisku powinien się również wykazać znajomością języków programowania (PHP, Visual Basic), baz danych ( MySQL, PostgreSQL, Postgres, SQL Server, Access, Oracle) a także dysponować certyfikatami: MCP, MCSA, MCSE, CCNA, CCSA. Istotne jest też biegłe posługiwanie się językiem angielskim, efektywna praca w zespole oraz logiczne eliminowanie problemów.

Warunki pracy

Praca na tym stanowisku odbywa się w biurze lub gabinecie, jest to zamknięte pomieszczenie. Zazwyczaj obowiązuje system ośmiogodzinny jednak bywa, że istnieje możliwość pracy na zasadzie out-sourcingu, który pozwala na zatrudnienie jednej osoby w kliku firmach jednocześnie. Praca jest typowo umysłowa i indywidualna, dodatkowo wymaga stałego doszkalania i nadążania za wprowadzanymi zmianami na rynku informatycznym.

Możliwości zatrudnienia

Specjalista Administrator Systemu może znaleźć posadę w różnych przedsiębiorstwach, np.: w przedsiębiorstwach handlowych lub przemysłowych. Miejsce pracy mogą również oferować instytucje administracyjne.

Warunki finansowe

Wysokość płacy na tym stanowisku zależna jest od umiejętności danego pracownika, posiadanego doświadczenia, szczebla kariery ale także od prestiżu firmy.