Praca Muzealnik

Charakterystyka stanowiska

Jest to pracownik muzem, który ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie dóbr kultury, przechowywanie ich, pielęgnowanie a także katalogowanie. Jest to osoba publicznego zaufania, zobowiązana do przekazywania wiedzy o kulturze danej społeczności czy okresu sztuki jednocześnie poszerzając tym społeczną świadomość na temat historycznych wydarzeń. Jest to zdecydowanie stanowisko dla kandydata, który czuje powołanie do krzewienia kultury.

Wymagania

Wymaganiem dotyczącym wykształcenia jest ukończenie wyższych studiów humanistycznych, odpowiadających zainteresowaniom danej placówki muzealnej. Ważne jest również doświadczenie przyszłego pracownika i oczywiście chęć pracy związana bezpośrednio z poczuciem powołania.

Warunki pracy

Zatrudniony odbywa swoją pracę w placówce muzealnej. Codziennymi obowiązkami jest głównie dbanie o bezpieczeństwo eskponatów a także ich odpowiednie wystawiennictwo.

Możliwości zatrudnienia

Znalezienie takiego stanowiska jest możliwe do objęcia na terenie całego kraju.

Warunki finansowe

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju i ilości obowiązków nałożonych na muzealnia ale także od wielkości placówki muzealnej.