Praca Kierownik Help Desk

Charakterystyka stanowiska

Kierownik Help Desk dba o koordynację pracy całego działu IT w zakresie świadczenia usług wewnętrznych i zewnętrznych klientów. Jego zadaniem jest również nadzór nad projektami IT we wszystkich etapach jego realizacji, opowiedzialny jest także za optymalizację procesów jak i tworzenie strategii działań i budżetu. Kierownik może przeprowadzać szkolenia dla pracowników oraz uczestniczyć w rekrutacji nowych pracowników.

Wymagania

Od osoby na tym stanowisku wymaga się wykształcenia wyższego kierunkowego bądź pokrewnego. Istotnym elementem jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego a także duże doświadczenie w zarządzaniu różnymi projektami IT, budżetem a także w implementacji nowych rozwiąząń. Oprócz tego Kierownik musi wyróżniać się umiejętnością efektywnego koordynowania zepołem osób, podejmowania zdecydowanie szybko pewnych działań czy nawet umiejętność motywowania i planowania.

Warunki pracy

Jest to praca w trybie stacjonarnym, zwykle w systemie zmianowym, obejmująca 7 dni w tygodniu. Wykonywana jest zazwyczaj w siedzibie firmy, w zamkniętym pomieszczeniu typu gabinet. Związana jest z dużym stresem ze względu na obowiązek radzenia sobie z nagłymi problemami technicznymi.

Możliwości zatrudnienia

Zatrudnienie jest możliwe w firmach z branży IT, które zajmują się bezpośrednio administrowaniem systemami, ich bezpieczeństwe i audytem.

Warunki finansowe

Wynagrodzenie zależne jest od doświadczenia, osiągniętego wykształcenia, szczebla kariery a także od prestiżu firmy. Pracownik na tym stanowisku może liczyć na dodatkowe benefity w postaci pakietu socjalnego czy szkoleń.