Frameworki

AngularJS

Framework - AngularJS AngularJS to jeden z frameworków, który opiera się na języku programowania JavaScript. Jego pierwsze wydanie ukazało się w 2009 roku dzięki inżynierom z Google. Służy on programistom głównie do szybkiego i prostego budowania aplikacji internetowych. AngularJS jest chętnie wykorzystywany w programowaniu za sprawą wbudowanych funkcjonalności, dzięki którym programiści zaoszczędzają dużo czasu. czytaj więcej...

Backbone.js

Framework - Backbone.js Backbone.js to jedna z bibliotek programistycznych, która została napisana w języku JavaScript. Głównie wykorzystywana jest do tworzenia aplikacji internetowych na pojedynczej stronie. Biblioteka Backbone.j została zbudowana z użyciem interfejsu RESTful JSON. Dodatkowo bazuje na znanym wzorcu MVC (Model-View-Controller). Backbone.js to zdecydowanie lekka biblioteka, która do działania wymaga jedynie Underscore. czytaj więcej...

CakePHP

Framework - CakePHP CakePHP to jeden z frameworków stworzony dla języka PHP, który dzięki swoim licznym zaletom zdobył dość dużą popularność. Według danych przedstawionych przez stronę www.sitepoint.pl CakePHP wprawdzie znalazł się na jedenastym miejscu jednak w praktyce znajduje swoje miejsce znacznie częściej.

Framework ten pozwala na błyskawiczne tworzenie skalowalnych aplikacji internetowych, wykorzystując wzorzec MVC a także różne zaawansowane narzędzia. czytaj więcej...

CodeIgniter

Framework - CodeIgniter CodeIgniter to framework, napisany w języku PHP, implementujący wzorzec MVC. Jego głównym celem jest przygotowanie narzędzia dla użytkowników, którzy budują swoje aplikacje właśnie za pomocą języka PHP. Framework ten umożliwia rozwój projektów w znacznie szybszym czasie niż pisane samego kodu od podstaw dzięki bogatej bazie bibliotek. czytaj więcej...

DHTMLX

Framework - DHTMLX DHTMLX to biblioteka widgetów GUI JavaScript, która służy do tworzenia dynamicznych aplikacji sieciowych. Udostępniana jest na licencji GNU General Public License oraz na komercyjnych. Architektura jej jest modułowa co oznacza, że pozwala na używanie oddzielnych elementów lub na łączenie ich w jeden plik JavaScript.

Charakteryzuje się wspomnianą strukturą modułową. czytaj więcej...

Dojo

Framework - Dojo Dojo to jeden z frameworków JavaScript, który skupia swoją uwagę na rozwoju stron WWW. Pierwsze wydanie ukazało się w 2005 roku, udostępnione na zmodyfikowanej licencji BSD (Berkeley Software Distribution). Jest środowiskiem open-source dzięki czemu cały zestaw narzędzi Dojo (Dojo Toolkit) użytkownicy mogą łatwo pobierać jako ZIP. Dojo posiada około trzy tysiące różnych modułów JavaScript. czytaj więcej...

Elgg

Framework - Elgg Elgg to oprogramowanie, które jest przeznaczone do tworzenia portali społecznościowych za pomocą języka programowania PHP z zainstalowanymi następującymi rozszerzeniami:
GD - służy do renderowania grafikiMultibyte String supportnarzędzie pozwalające wysyłać emaile.
Oprócz tego korzysta z bazy danych MySQL a serwer na którym jest zainstalowany powinien mieć możliwość nadpisywania adresów URL. czytaj więcej...

Ember.js

Framework - Ember.js Ember.js to biblioteka języka JavaScript, która pozwala programistom na sprawne budowanie aplikacji na podstawie znanego wzorca MVC (Model-View-Controller). Jej autorami są Yehuda Katz oraz Tom Dale a pierwsze wydanie ujawnione zostało w 2001 roku. Udostępnione zostało na licencji MIT. Ember.js sprawdza się przede wszystkim podczas tworzenia jednostronicowych aplikacji internetowych czyli jako SPA (Single Page Applications). czytaj więcej...

Enyo

Framework - Enyo Enyo to wieloplatformowy framework służący do tworzenia aplikacji w JavaScript. Jest udostępniony na licencji Apache 2 a jego pierwsze wydanie ukazało się w 2011 roku. Początkowo został opracowany przez firmę Palm, natomiast później został nabyty przez firmę Hewlett-Packard. Obecnie jest sponsorowany przez Hewlett-Packard oraz LG Electronics.

Enyo to otwarta platforma, która jest zorientowana obiektowo i opiera swoją strukturę na modułach. czytaj więcej...

Ext JS

Framework - Ext JS Ext JS to kolejny framework JavaScript, który powstał do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych z wieloma platformami. Stworzony został przy użyciu takich technik jak: DOM, DHTML i AJAX.

Początkowo powstał w 2007 roku jako dodatkowe rozszerzenia biblioteki YUI. Autorem był Jack Slocum. Warto wspomnieć, że Ext JS zawiera interoperacyjność z Prototype oraz jQuery. Zaczynając od wersji 1. czytaj więcej...

Framework

Framework - Framework Frameworki to narzędzia służące do pracy na PHP. Stanowią pewnego rodzaju szkielet do budowy aplikacji. Framework oprócz tego, że definiuje strukturę samej aplikacji również definiuje mechanizm jej działania. Oznacza to, że framework dostarcza programiście zbiór ogólnych funkcjonalności, które może on swobodnie je dopasowywać do swoich potrzeb jak i je rozszerzać. czytaj więcej...

Google Web Toolkit (GWT)

Framework - Google Web Toolkit (GWT) Google Web Toolkit (GWT) to zestaw narzędzi do tworzenia oraz optymalizacji aplikacji opartych na przeglądarce. GWT to otwarte źródło, udostępniane na licencji Apache 2.0. czytaj więcej...

jQuery

Framework - jQuery jQuery to biblioteka stworzona dla języka JavaScipt, która przede wszystkim wspiera użytkownika podczas konstruowania aplikacji internetowych pisanych w JavaScript. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych używanych bibliotek JavaScript’owych. Rozpowszechniana jest jako pojedynczy plik o nazwie np. jquery-1.4.js (liczby oznaczają numer wersji jQuery więc nazwa zmienia się w zależności od wybranej przez nas wersji). czytaj więcej...

jQWidgets

Framework - jQWidgets jQWidgets jest to framework, który wyposażony w widżety czyli elementy odpowiedzialne za sterowanie grafiką. Pierwsze wydanie jQWidgets ukazało się w 2011 roku i zostało udostępnione na licencji Creative Commons (CC).

JQWidgets zapewnia w pełni kompleksowe rozwiązania służące do tworzenia profesjonalnych stron czy aplikacji mobilnych. Zbudowany został na otwartych standardach oraz otwartych technologiach, między innymi takich jak: JavaScript, jQuery, CSS czy HTML. czytaj więcej...

Knockout

Framework - Knockout Knockout to jedna z bibliotek języka JavaScript. Stanowi jego autonomiczną implementację z wzorcem MVC (Model-View-Control). Knockout został opracowany przez pracownika firmy Microsoft – Steve Sanderson’a i jednocześnie utrzymany jako projekt open-source co oznacza, że każdy ma swobodny dostęp do dokumentacji i kodów źródłowych. czytaj więcej...