Frameworki

AngularJS

AngularJS to jeden z frameworków, który opiera się na języku programowania JavaScript. Jego pierwsze wydanie ukazało się w 2009 roku dzięki inżynierom z Google. Służy on programistom głównie do szybkiego i prostego budowania aplikacji internetowych. AngularJS jest chętnie wykorzystywany w programowaniu za sprawą wbudowanych funkcjonalności, dzięki którym programiści zaoszczędzają dużo czasu. czytaj więcej...

Backbone.js

Backbone.js to jedna z bibliotek programistycznych, która została napisana w języku JavaScript. Głównie wykorzystywana jest do tworzenia aplikacji internetowych na pojedynczej stronie. Biblioteka Backbone.j została zbudowana z użyciem interfejsu RESTful JSON. Dodatkowo bazuje na znanym wzorcu MVC (Model-View-Controller). Backbone.js to zdecydowanie lekka biblioteka, która do działania wymaga jedynie Underscore. czytaj więcej...

CakePHP

CakePHP to jeden z frameworków stworzony dla języka PHP, który dzięki swoim licznym zaletom zdobył dość dużą popularność. Według danych przedstawionych przez stronę www.sitepoint.pl CakePHP wprawdzie znalazł się na jedenastym miejscu jednak w praktyce znajduje swoje miejsce znacznie częściej.

Framework ten pozwala na błyskawiczne tworzenie skalowalnych aplikacji internetowych, wykorzystując wzorzec MVC a także różne zaawansowane narzędzia. czytaj więcej...

CodeIgniter

CodeIgniter to framework, napisany w języku PHP, implementujący wzorzec MVC. Jego głównym celem jest przygotowanie narzędzia dla użytkowników, którzy budują swoje aplikacje właśnie za pomocą języka PHP. Framework ten umożliwia rozwój projektów w znacznie szybszym czasie niż pisane samego kodu od podstaw dzięki bogatej bazie bibliotek. czytaj więcej...

Elgg

Elgg to oprogramowanie, które jest przeznaczone do tworzenia portali społecznościowych za pomocą języka programowania PHP z zainstalowanymi następującymi rozszerzeniami:
GD - służy do renderowania grafikiMultibyte String supportnarzędzie pozwalające wysyłać emaile.
Oprócz tego korzysta z bazy danych MySQL a serwer na którym jest zainstalowany powinien mieć możliwość nadpisywania adresów URL. czytaj więcej...

Ember.js

Ember.js to biblioteka języka JavaScript, która pozwala programistom na sprawne budowanie aplikacji na podstawie znanego wzorca MVC (Model-View-Controller). Jej autorami są Yehuda Katz oraz Tom Dale a pierwsze wydanie ujawnione zostało w 2001 roku. Udostępnione zostało na licencji MIT. Ember.js sprawdza się przede wszystkim podczas tworzenia jednostronicowych aplikacji internetowych czyli jako SPA (Single Page Applications). czytaj więcej...

Framework

Frameworki to narzędzia służące do pracy na PHP. Stanowią pewnego rodzaju szkielet do budowy aplikacji. Framework oprócz tego, że definiuje strukturę samej aplikacji również definiuje mechanizm jej działania. Oznacza to, że framework dostarcza programiście zbiór ogólnych funkcjonalności, które może on swobodnie je dopasowywać do swoich potrzeb jak i je rozszerzać. czytaj więcej...

jQuery

jQuery to biblioteka stworzona dla języka JavaScipt, która przede wszystkim wspiera użytkownika podczas konstruowania aplikacji internetowych pisanych w JavaScript. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych używanych bibliotek JavaScript’owych. Rozpowszechniana jest jako pojedynczy plik o nazwie np. jquery-1.4.js (liczby oznaczają numer wersji jQuery więc nazwa zmienia się w zależności od wybranej przez nas wersji). czytaj więcej...

jQWidgets

jQWidgets jest to framework, który wyposażony w widżety czyli elementy odpowiedzialne za sterowanie grafiką. Pierwsze wydanie jQWidgets ukazało się w 2011 roku i zostało udostępnione na licencji Creative Commons (CC).

JQWidgets zapewnia w pełni kompleksowe rozwiązania służące do tworzenia profesjonalnych stron czy aplikacji mobilnych. Zbudowany został na otwartych standardach oraz otwartych technologiach, między innymi takich jak: JavaScript, jQuery, CSS czy HTML. czytaj więcej...

Knockout

Knockout to jedna z bibliotek języka JavaScript. Stanowi jego autonomiczną implementację z wzorcem MVC (Model-View-Control). Knockout został opracowany przez pracownika firmy Microsoft – Steve Sanderson’a i jednocześnie utrzymany jako projekt open-source co oznacza, że każdy ma swobodny dostęp do dokumentacji i kodów źródłowych. czytaj więcej...

Kohana

Kohana jest to framework napisany w języku programowania PHP, wykorzystujący wzorzec MVC. Jest to framework, który na pewno charakteryzujący się prostotą co za tym idzie – świetnie nadaje się do nauki podstaw bardziej zaawansowanego programowania obiektowego. Według statystyk zaprezentowanych przez serwis www.sitepoint.pl, niestety nie odnosi wielkich sukcesów pod wzglęem popularności gdyż znajduje się aż na 19 miejscu. czytaj więcej...

Laravel

Laravel jest to framework wydany na licencji open-source, przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych. o bardzo eleganckiej i ekspresywnej składni. Laravel dostarcza użytkownikowi typowych funkcjonalności jak: uwierzytelnianie, sesje czy routing. Oparty jest także na wzorcu MVC (Model-View-Control). Wykorzystywany jest przy programowaniu w języku PHP.
Zgodnie ze statystykami przedstawionymi przez portal www.sitepoint. czytaj więcej...

MooTools

MooTools to jeden z frameworków napisanych w języku JavaScript. Skierowany jest do średnio zaawansowanych programistów JavaScript co pozwoli im na pisanie kody w sposób wydajny, elastyczny i klarowny. Jest to biblioteka ogólnego przeznaczenia i składa się przede wszystkim z modułów, co jest jej cechą charakterystyczną. Jej modułowa budowa pozwala programistom na pobieranie tylko tej części biblioteki, którą chcą w danym momencie wykorzystywać. czytaj więcej...

Node.js

Node.js to środowisko uruchomieniowe czyli pewnego rodzaju platforma, która umożliwia uruchomić kod JavaScript. Działa po stronie serwera na licencji open-source i warto dodać, że za jego pomocą można uruchomić kod bezpośrednio na komputerze, bez wykorzystywania przeglądarki. Node.js nie jest sam w sobie serwerem jednak pozwala na stworzenie własnego serwera HTTP ale też innych usług sieciowych. czytaj więcej...

PHPUnit

PHPUnit to framework, który służy do testów jednostkowych dla języka PHP. Użytkownicy/ programiści, którzy tworzą aplikację, jednocześnie przygotowują zbiór testów jednostkowych mających na calu sprawdzenie poszczególnych komponentów aplikacji pod względem działania ich zgodnie z założonymi oczekiwaniami.

Framework ten wykonuje wszystkie testy jeden po drugim po czym wyniki tych testów, przedstawia w postaci raportów o ilości zdanych testów. czytaj więcej...