Regulamin

Polityka prywatności

RegulaminPolityka prywatności

TeamQuest Sp. z o.o. (TeamQuest) dba o Państwa prywatność.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dziennik Ustaw z 2002 r Nr 101 Poz. 926 z późn. zmianami), na przetwarzanie danych osobowych musimy mieć zgodę osoby wprowadzającej swoje dane. Niezależnie czy dotyczy to przesłania CV czy też dodania życiorysu do bazy danych ze swojej strony gwarantuje traktowanie otrzymanych danych osobowych jako poufne; dane te będą wykorzystywane przez nas jedynie w celu rekrutacji. W przypadku jeśli udzielą Państwo odrębnych, dodatkowych zgód, TeamQuest będzie uprawniony do przekazania Państwa danych innym współpracującym podmiotom w celach marketingowych.

Informacje prawne:

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią ogłoszenia rekrutacyjnego i będąc świadoma/y jej znaczenia z punktu widzenia ochrony danych osobowych zawartych dokumentach aplikacyjnych, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych TeamQuest, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji przez firmę TeamQuest. Informujemy, iż przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że TeamQuest ma prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Twojej zgody i podana przyczyny.

Cookies:

Cookies - nasze serwery gromadzą informacje o adresie IP Twojego komputera o tym, jakiej przeglądarki i jakiego systemu używasz, z jakiego dostawcy usług internetowych korzystasz oraz które strony TeamQuest przeglądasz. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych.

Bezpieczeństwo przesyłanych danych:

TeamQuest dokłada wszelkich starań, aby przepływ informacji między Twoją przeglądarką, a naszym serwerem oraz przechowywanie Twoich danych było bezpieczne. Dane osobowe przesyłane są protokołem https.

Poprawiony: poniedziałek, 2 marca 2015 15:00

Skontaktuj się z nami
1 Szukasz specjalistów IT?
Oddzwonimy do Ciebie!