C++

C++ jest to tak zwany język ogólnego przeznaczenia, co świadczy o tym, że jego zakres zastosowań jest bardzo duży. Swoje korzenie ma zdecydowanie w bardzo popularnym języku C. Jednak na jego rozwój wpłynęło wiele innych języków, między innymi: Simula, ML czy Ada.

Pomysłodawcą tego języka był duński informatyk Bjarne Stroustrup. Stworzył on C++ jako rozszerzenie języka C w 1983 roku. Jego nazwę zaproponował jednak Rick Mascitti. Swój debiut C++ przeżył w latach 90. czytaj więcej...

Objective-C

Jest to język stanowiący rozszerzenie języka programowania C o możliwości programowania obiektowego, wzorowany głównie na Smalltalku.

Objective-c powstał na początku lat 80. XX wieku za zasługą Toma Love i Brada Coxa w ich firmie informatycznej Stepstone, wcześniej znanej jako PPI (Productivity Products International). Natomiast w roku 1986 B. Cox opublikował główny opis Objective-C jako pierwotną postać w książce "Programowanie obiektowe, ewolucyjnego podejścia". czytaj więcej...