Praca Operator Sieci

Charakterystyka stanowiska

Zakres obowiązków Operatora Sieci może być różny w zależności od tego jak bardzo rozbudowana jest sieć komputerowa a także wielkość organizacji. Operator Sieci głównie dba o prawidłowe działanie sieci komputerowej w tym na bieżąco monituruje jej pracę a także wszelkich urządzeń sieciowych, wykonuje nieskomplikowane naprawy lub konfiguracje fizycznej infrastruktury sieci czy odpowiada na każde zgłoszenie awarii. Taki pracownik również musi znać podstawowe urządzenia a także osprzęt sieciowy by móc podejmować działania diagnozujące przyczyny ewentualnych usterek lub zapewnić odpowiednią konfiguracje funkcji w tych urządzeniach.

Wymagania

Operator Sieci powinien wykazywać wykształcenie średnie ogólnokształcące kierunkowe (informatyczne) lub posiadać minimum wykształcenie średnie techniczne (również o kierunku informatycznym). Największe szanse jednak będzie miał kandydat z wykształceniem wyższym informatycznym. Ważną umiejętnością Operatora Sieci jest bardzo dobra znajomość specjalistycznego słownictwa z danej branży ale także znajmość języka angielskiego, która umożliwiałaby biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczną. Wymagane jest również doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub posiadanie certyfikatów z zakresu obsługi sieci komputerowych. Cechy personalne również mogą okazać się atutem w szczególności umiejętność analitycznego myślenia oraz sprawnego rozwiązywania usterek.

Warunki pracy

Miejscem pracy jest przestrzeń biurowa znajdująca się w siedzibie zakładu pracy. System zazwyczaj jest jednozianowy w formie ośmiu godzin dziennie. W niektórych nagłych sytuacjach pracownik może być zobowiązany do pracy w trybie zmianowym bądź w dni wolne od pracy. Na stanowisku Operatora Sieci pracuje się przy specjalistycznych narzędziach oraz odpowiednim oprogramowaiu, który umożliwa monitorowanie sieci. Jest to praca o charakterze indywidualnym jednak podlega pod nadzór administratora.

Możliwości zatrudnienia

Operator Sieci głównie może poszukiwać zatrudnienia w przedsiębiorstwach w których wykorzystywane są sieci komputerowe, zwykle są to branże informatyczne lub telekomunikacyjne. Osoba na takim stanowski może objąć posadę jako konserwator sieci i systemów komputerowych, operator urządzeń peryferyjnych lub operator bezprzewodowych sieci komputerowych. Zawód ten dodatkowo wymaga systematycznego udoskanalania swoich umiejętności oraz nabywania specjalistycznych certyfikatów potwierdzających rozwój danego pracownika.

Warunki finansowe

Możliwe zarobki Operatora Sieci wahają się dość rozległych przedziałach. Głównie wysokość ich wyznacza zakres obowiązków a także umiejętności danego pracownika ale również rodzaj firmy i jej prestiż.