Informatyka - Administracja

Praca Administrator baz danych

Administrator baz danych

Obecny rozwój firm i instytucji przyczynił się do wzrostu potrzeb, które usprawniłyby ich funkcjonowanie. Wszelkie informacje gromadzone przez firmy przetrzymywane są w bazach danych, które to zapisywane są na dyskach w postaci zapisu cyfrowego. Dlatego też ważne jest wprowadzanie, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich informacji w sposób bezpieczny, sumienny i profesjonalny. Administrator Baz Danych jest odpowiedzialny za takie prowadzenie i obsługę baz danych jak i również za dbanie o informacje podczas awarii systemu. czytaj więcej...
Praca Administrator Linux

Administrator Linux

Administrator Linux jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie systemu Linux jak i nienaganny dostęp do internetu. Do jego zadań wiodących należy pełna opieka nad systemem Linux (w tym utrzymanie, administracja oraz rozwój), dodatkowo administrator rozwiązuje wszelkie pojawiające się problemy a także zajmuje się instalacją oraz konfiguracją. Dba również o utrzymanie scentralizowanych systemów, konserwcję i wdrażanie zabezpieczeń technicznych ale także odpowiada za projektowanie czy uzupełnianie modyfikacji, różnych poprawek, monitorowanie wydajności i zapewnienie jak najlepszej jakości dokumentacji technicznej. czytaj więcej...
Praca Administrator serwerów

Administrator serwerów

"Administrator Serwerów odpowiedzialny jest głównie za obsługę i utrzymanie serwerów. Serwery to specjalne ""komputery"" na których przechowywane są wszelkie zasoby np. stron internetowych. Do jego obowiązków należy również dbanie o bezpieczeństwo systemów informatycznych, administracja serwerami, analiza wydajności, współrealizowanie procesów rozwojowych serwerów a także przygotowywanie wszelkich raportów i analiz powiązanych z eksploatacją, rozwojem i budową serwerów. " czytaj więcej...
Praca Administrator Sieci

Administrator Sieci

Pracownik na tym stanowisku sprawuje opiekę nad bezawaryjnym i w pełni prawidłowym działaniem systemu informatycznego w danej firmie lub instytucji administracyjnej. Ze względu na możliwe występowanie awarii, każde większe przedsiębiorstwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować bez Administratora Sieci. Podstawowymi zadaniami są: optymalizacja rozwiązań z zakresu IT, wykrywanie oraz usuwanie błędów/awarii funkcjonowania sieci oraz nadzór nad serwerami i resztą urządzeń powiązanych z siecią. Oprócz tego administrator odpowiedzialny jest za instalowanie nowszych wersji różnych oprogramowań oraz za konfigurację urządzeń typu: drukarki, skanery. czytaj więcej...
Praca Administrator Sieci LAN

Administrator Sieci LAN

Jest to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sieci lokalnych, służących różnym firmom, organizacjom lub przedsiębiorstwom. Administrator sieci LAN jest zobowiązany do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa wszelkich danych przekazywanych ale także tych archiwizowanych. Jednocześnie prowadzi monitoring systemów w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych usterek. Administrator również wdraża nowe technologie sieciowe, naprawia urządzenia służące utrzymaniu sieci oraz ustala uprawnienia dla poszczególnych pracowników i stanowisk pracy. czytaj więcej...
Praca Administrator Sieci WAN

Administrator Sieci WAN

Administrator Sieci WAN odpowiada za poprawne funkcjonowanie sieci rozległych w tym za ich nadzorowanie oraz koordynowanie. Taki pracownik zobowiązany jest do utrzymywania maksymalnego bezpieczeństwa danych w sieci komputerowej, jednocześnie monitorując używane systemy. Pozwala mu to na wykrywanie i eliminowanie pewnych nieprawidłowości. Administrator zapewnia również najnowsze technologie informatyczne w swoim miejscu zatrudnienia ale także zapobiega usterkom (lub je usuwa) urządzeń wykorzystywanych do utrzymania sieci. Wyznacza też stopnie uprawnień użytkowników bądź całych stanowisk pracy. czytaj więcej...
Praca Analityk Danych

Analityk Danych

Analityk Danych jest odpowiedzialny za wiele ważnych zadań, jednym z nich jest gromadzenie i analizowanie danych, które w kolejnym etapie wykorzystywane są do doskonalenia pewnych strategii biznesowych czy planów marketingowych. Wszelkie analizy służą zdecydowanej poprawie sytuacji finansowych danej firmy. Dodatkowo Analityk ocenia realne ryzyko by określić ryzyko i szanse wynikające z podjęcia pewnych działań. Może również usuwać błędy krytyczne i przeprowadzać badania i analizy finansowe. czytaj więcej...