Lista stanowisk

Informatyka - Administracja

Administrator baz danych

Praca Administrator baz danych Obecny rozwój firm i instytucji przyczynił się do wzrostu potrzeb, które usprawniłyby ich funkcjonowanie. Wszelkie informacje gromadzone przez firmy przetrzymywane są w bazach danych, które to zapisywane są na dyskach w postaci zapisu cyfrowego. Dlatego też ważne jest wprowadzanie, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich informacji w sposób bezpieczny, sumienny i profesjonalny. Administrator Baz Danych jest odpowiedzialny za takie prowadzenie i obsługę baz danych jak i również za dbanie o informacje podczas awarii systemu. czytaj więcej...

Administrator IT

Praca Administrator IT Administrator IT to osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem sieci i systemów komputerowych. Głównymi zadaniami są: zabezpieczanie danych elektronicznych, instalacja i konfiguracja serwerów, zarządzanie dostępem do danych oraz usuwanie awarii a także wdrażanie nowych technologii czy testowanie innych rozwiązań informatycznych. czytaj więcej...

Administrator Linux

Praca Administrator Linux Administrator Linux jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie systemu Linux jak i nienaganny dostęp do internetu. Do jego zadań wiodących należy pełna opieka nad systemem Linux (w tym utrzymanie, administracja oraz rozwój), dodatkowo administrator rozwiązuje wszelkie pojawiające się problemy a także zajmuje się instalacją oraz konfiguracją. Dba również o utrzymanie scentralizowanych systemów, konserwcję i wdrażanie zabezpieczeń technicznych ale także odpowiada za projektowanie czy uzupełnianie modyfikacji, różnych poprawek, monitorowanie wydajności i zapewnienie jak najlepszej jakości dokumentacji technicznej. czytaj więcej...

Administrator serwerów

Praca Administrator serwerów "Administrator Serwerów odpowiedzialny jest głównie za obsługę i utrzymanie serwerów. Serwery to specjalne ""komputery"" na których przechowywane są wszelkie zasoby np. stron internetowych. Do jego obowiązków należy również dbanie o bezpieczeństwo systemów informatycznych, administracja serwerami, analiza wydajności, współrealizowanie procesów rozwojowych serwerów a także przygotowywanie wszelkich raportów i analiz powiązanych z eksploatacją, rozwojem i budową serwerów. " czytaj więcej...

Administrator Sieci

Praca Administrator Sieci Pracownik na tym stanowisku sprawuje opiekę nad bezawaryjnym i w pełni prawidłowym działaniem systemu informatycznego w danej firmie lub instytucji administracyjnej. Ze względu na możliwe występowanie awarii, każde większe przedsiębiorstwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować bez Administratora Sieci. Podstawowymi zadaniami są: optymalizacja rozwiązań z zakresu IT, wykrywanie oraz usuwanie błędów/awarii funkcjonowania sieci oraz nadzór nad serwerami i resztą urządzeń powiązanych z siecią. Oprócz tego administrator odpowiedzialny jest za instalowanie nowszych wersji różnych oprogramowań oraz za konfigurację urządzeń typu: drukarki, skanery. czytaj więcej...

Administrator Sieci LAN

Praca Administrator Sieci LAN Jest to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sieci lokalnych, służących różnym firmom, organizacjom lub przedsiębiorstwom. Administrator sieci LAN jest zobowiązany do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa wszelkich danych przekazywanych ale także tych archiwizowanych. Jednocześnie prowadzi monitoring systemów w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych usterek. Administrator również wdraża nowe technologie sieciowe, naprawia urządzenia służące utrzymaniu sieci oraz ustala uprawnienia dla poszczególnych pracowników i stanowisk pracy. czytaj więcej...

Administrator Sieci WAN

Praca Administrator Sieci WAN Administrator Sieci WAN odpowiada za poprawne funkcjonowanie sieci rozległych w tym za ich nadzorowanie oraz koordynowanie. Taki pracownik zobowiązany jest do utrzymywania maksymalnego bezpieczeństwa danych w sieci komputerowej, jednocześnie monitorując używane systemy. Pozwala mu to na wykrywanie i eliminowanie pewnych nieprawidłowości. Administrator zapewnia również najnowsze technologie informatyczne w swoim miejscu zatrudnienia ale także zapobiega usterkom (lub je usuwa) urządzeń wykorzystywanych do utrzymania sieci. Wyznacza też stopnie uprawnień użytkowników bądź całych stanowisk pracy. czytaj więcej...

Administrator systemów informatycznych

Praca Administrator systemów informatycznych Pracownik na tym stanowisku dba o poprawne funkcjonowanie, konserwację i wdrażanie nowszych technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. Oprócz tego odpowiada również za migrację danych, sprawność urządzeń i ich konserwację a także za masowe integrowanie. czytaj więcej...

Administrator Systemu

Praca Administrator Systemu Administrator Systemu zobowiązany jest do kontroli funkcjonowania systemów wspomagających zarządzanie daną firma. Jest to informatyk, który dba o bezpieczeństwo wszelkich zasobów użytkowników a także zasobów systemowych. Dodatkowo pomaga użytkownikom systemu wdrożyć się w jego działanie czyli zapewnia pełne wsparcie całej infrastruktury IT. czytaj więcej...

Administrator UNIX

Praca Administrator UNIX Jest to pracownik zajmujący się bezpośrednio administrowaniem systemu UNIX. Do jego obowiązków należy oprócz rozwiązywania problemów sieci i wszelkich aplikacji systemowych również zapewnianiem prawidłowego funkcjonowania serwerów i usług systemowych. Dodatkowo instaluje i konfiguruje nowe oprogramowania oraz wdraża wszelkie zmiany. czytaj więcej...

Administrator Windows

Praca Administrator Windows Administrator Windows odpowiedzialny jest za infrastrukturę opartą o środowisko Windows ale także za monitorowanie wydajności systemów czy testowanie nowych rozwiązań i aplikacji. Oprócz tego zajmuje się również bieżącym usuwaniem usterek oraz wpływaniem na rozwój i wdrażanie skryptów VBS i PowerShell. czytaj więcej...

Analityk Danych

Praca Analityk Danych Analityk Danych jest odpowiedzialny za wiele ważnych zadań, jednym z nich jest gromadzenie i analizowanie danych, które w kolejnym etapie wykorzystywane są do doskonalenia pewnych strategii biznesowych czy planów marketingowych. Wszelkie analizy służą zdecydowanej poprawie sytuacji finansowych danej firmy. Dodatkowo Analityk ocenia realne ryzyko by określić ryzyko i szanse wynikające z podjęcia pewnych działań. Może również usuwać błędy krytyczne i przeprowadzać badania i analizy finansowe. czytaj więcej...

Asystent działu IT

Praca Asystent działu IT Osoba, której zadaniem jest udzielanie na bieżąco pomocy i wsparcia pracownikom działu IT danego zakładu pracy. Do jego obowiązków może należeć umawianie spotkań z klientami, przygotowywanie faktur czy wykonywanie wielu innych, prostych prac biurowych i administracyjnych. Stanowisko często jest wykorzystywane w ramach staży i praktyk. czytaj więcej...

Informatyk

Praca Informatyk Jest to specjalista, który zajmuje się tworzeniem, przekształcaniem a także przekazywaniem różnych danych za pośrednictwem programów komputerowych. Do jego obowiązków należy, m.in.: usuwanie usterek sprzętu czy oprogramowania w celu zapewnienia ciągłości pracy, wdrażanie nowych programów, obługa sieci komputerowej oraz jej zabezpieczenie, wszelkie aktualizacje oprogrmowań oraz administrowanie specjalistycznymi systemi informatycznymi. czytaj więcej...

Inżynier Systemu

Praca Inżynier Systemu Osoba zatrudniona jako Inżynier Systemów zobowiązana jest do opracowywania nowych sieci informatycznych, nowych systemów oraz wdrażaniem tych zmian u klientów. Zajmuje się również administracją nimi a także modyfikacją i instalacją baz danych. Dodatkowo w zakresie zadań można wymienić również wykrywanie błędów czy usterek oraz pełne wsparcie techniczne dla użytkowników. czytaj więcej...