Praca Administrator Windows

Charakterystyka stanowiska

Administrator Windows odpowiedzialny jest za infrastrukturę opartą o środowisko Windows ale także za monitorowanie wydajności systemów czy testowanie nowych rozwiązań i aplikacji. Oprócz tego zajmuje się również bieżącym usuwaniem usterek oraz wpływaniem na rozwój i wdrażanie skryptów VBS i PowerShell.

Wymagania

Pracownik na tym stanowisku musi mieć wyższe wykształcenie informatyczne oraz powinien posiadać doświadczenie w pracy przy administracji systemów serwerowych Windows. Przy wyborze administratora bardzo ważna jest znajomość Reporting Services i Active Directory a także umiejętność tworzenia skryptów PowerShell i VBS. Administrator powinien też sprawnie tworzyć i odczytywać całą dokumentację techniczną a także biegle posługiwać się językiem angielskim. Oprócz tego istotnymi cechami dobrego administratora jest umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, duża kreatywność ale również efektowna praca w zespole.

Warunki pracy

Praca na stanowisku Administratora Windows jest stacjonarna, miejscem może być gabinet lub biuro w siedzibie firmy. Charakteryzuje się koniecznością pokonywania różnych sytuacji kryzysowych i podejmowaniem szybkich, efektywnych decyzji.

Możliwości zatrudnienia

Administrator Windows może szukać pracy w różnych firmach oferujących branżę IT, które zajmują się świadczeniem usług bądź rozpowszechnianiem produktów informatycznych dla różnych klientów.

Warunki finansowe

Wysokość płacy zależna jest od stopnia wykształcenia pracownika, posiadanego doświadczenia jak i również od kapitału zakładu pracy. Mogą przysługiwać również różnego rodzaju benefity, typu szkolenia, kursy językowe czy prywatna opieka medyczna.

Najnowsze oferty pracy - Administrator Windows