Praca Inżynier Systemu

Charakterystyka stanowiska

Osoba zatrudniona jako Inżynier Systemów zobowiązana jest do opracowywania nowych sieci informatycznych, nowych systemów oraz wdrażaniem tych zmian u klientów. Zajmuje się również administracją nimi a także modyfikacją i instalacją baz danych. Dodatkowo w zakresie zadań można wymienić również wykrywanie błędów czy usterek oraz pełne wsparcie techniczne dla użytkowników.

Wymagania

"Pracownik na tym stanowisku musi mieć wyższe wyksztalcenie o kierunku technicznym a także musi posiadać odpowiadające branży doświadczenie. Wymagana jest znajomość rozwiązań Microsoft System Center, oraz platformy SQL a także umiejętność pisania skryptów w PowerShell i programowania xml. Dodatkowo ważna jest też zdolność samodzielnego zarządzania i administrowania różnymi systemami informatycznymi czy sieciami LAN. "

Warunki pracy

Miejscem pracy zazwyczaj jest biuro lub gabinet w siedzibie zakładu, może jednak też być to pracownia wykorzystywana do tworzenia np. nowych systemów. Osoba na tym stanowisku każdego dnia spotyka się z nowoczesnymi technologiami dlatego ważne jest ciągłe rozwijanie swoich umiejętności. Praca wymaga również od zatrudnionego kontaktu z klientami, począwczy od etapu przygotowywania projektu, realizacji jego założeń aż po wdrożenie jego w życie. Niekiedy konieczne jest odpowiednie wsparcie ze strony Inżyniera w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania danego projektu.

Możliwości zatrudnienia

Największe możliwości zatrudnienia występują w firmach z branży IT ale także w innych częściach gospodarki gdzie wykorzystuje się różne innowacje. Często oferty pracy proponowane są od ośrodków badawczych czy instytucji naukowych, które przygotowują nowe rozwiązania technologiczne.

Warunki finansowe

Zarobki wachają się w dość dużym przedziale i zróżnicowane są ze względu na stopień doświadczenia i szczebla kariery na której znajduje się dany pracownik. Znacznie większe zarobki proponują duży firmy zlokalizowane w miastach liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

Najnowsze oferty pracy - Inżynier Systemu

Key Account Manager
Warszawa, 2024-07-19
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt