Praca Administrator Sieci

Charakterystyka stanowiska

Pracownik na tym stanowisku sprawuje opiekę nad bezawaryjnym i w pełni prawidłowym działaniem systemu informatycznego w danej firmie lub instytucji administracyjnej. Ze względu na możliwe występowanie awarii, każde większe przedsiębiorstwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować bez Administratora Sieci. Podstawowymi zadaniami są: optymalizacja rozwiązań z zakresu IT, wykrywanie oraz usuwanie błędów/awarii funkcjonowania sieci oraz nadzór nad serwerami i resztą urządzeń powiązanych z siecią. Oprócz tego administrator odpowiedzialny jest za instalowanie nowszych wersji różnych oprogramowań oraz za konfigurację urządzeń typu: drukarki, skanery.

Wymagania

Administrator Sieci powinien wykazywać się wykształceniem wyższym: informatycznym lub technicznym, brane jest pod uwagę również średnie wykształcenie informatyczne. Ważna jest zaawansowana wiedza na temat obsługi systemów informatycznych jak również doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Osoba taka powinna również cechować się umiejętnością pracy pod presją czasu, rzetelnością, logicznym podejściem a także dyspozycyjnością i znajomością języka angielskiego w stopniu dobrym.

Warunki pracy

Miejscem pracy może być każde przedsiębiorstwo, firma czy instytucja administracyjna. System czasowy pracy jest dostosowany do potrzeb zakładu, pracownik nie jest zobowiązany do ciągłego przebywania w nim, jednak jest zobligowany do dyspozycyjności 24/h. Administrator tzw. Admin musi odpowiadać na każde zgłoszenie od swoich użytkowników. Praca charakteryzuje się indywidualnym trybem a zawód wymaga od administratora ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

Możliwości zatrudnienia

Administrator Sieci to stanowisko, które pozwala na szeroki zakres możliwości w wyborze zakładu pracy ze względu na rosnącą potrzebę firm na tego typu pracowników przy jednoczesnym braku kadry w tej branży. Częstym rozwiązaniem jest zatrudnianie pracowników na zasadach out-sourcingu, który pozwala na zatrudnienie jednego pracownika w wielu firmach. W tej specjalności nie uzyskuje się awansu, jedyną sytuacją w której jest to możliwe to objęcie stanowiska szefa w grupie administratorów.

Warunki finansowe

Zarobki w tym zawodzie nie osiągają górnej granicy, wahają się w szerokim przedziale. Wysokość ich zależy od umiejętności administratora, zakresu jego obowiązków a także od pozycji firmy.