Praca Administrator Sieci LAN

Charakterystyka stanowiska

Jest to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sieci lokalnych, służących różnym firmom, organizacjom lub przedsiębiorstwom. Administrator sieci LAN jest zobowiązany do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa wszelkich danych przekazywanych ale także tych archiwizowanych. Jednocześnie prowadzi monitoring systemów w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych usterek. Administrator również wdraża nowe technologie sieciowe, naprawia urządzenia służące utrzymaniu sieci oraz ustala uprawnienia dla poszczególnych pracowników i stanowisk pracy.

Wymagania

Administratora Sieci LAN wybiera się głównie na podstawie jego wykształcenia, które musi być wyższe i kierunkowe (informatyczne). Wymagany jest także szeroki zakres wiedzy z sieci komputerowych i pełnej obsługi urządzeń wykorzystywanych do sprawnego funkcjonowania sieci. Osoba na tym stanowisku powinna dodatkowo wyróżniać się świetnymi zdolnościami analitycznymi, umiejętnością pracy w zespole, sumiennością a także powinna wykazywać się zaradnością w udzielaniu wszelkich wskazówek innym pracownikom.

Warunki pracy

Miejscem pracy Administratora Sieci LAN może być gabinet, firma. Obowiązuje w niej tryb siedzący przed ekranem komputera przy zastosowaniu specjalistycznych i odpowiednich narzędzi pracy i wymaganego oprogramowania.

Możliwości zatrudnienia

Zatrudnienie na danym stanowisku jest możliwe do objęcia w każdej firmie czy instytucji, jeśli ta wykorzystuje i prowadzi w swoim zakładzie pracy system komputerowy.

Warunki finansowe

Zarobki Administratora Sieci LAN uzależnione są od jego wykształcenia, doświadczenia na danym stanowisku jak i prestiżu firmy.