Praca Administrator Linux

Charakterystyka stanowiska

Administrator Linux jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie systemu Linux jak i nienaganny dostęp do internetu. Do jego zadań wiodących należy pełna opieka nad systemem Linux (w tym utrzymanie, administracja oraz rozwój), dodatkowo administrator rozwiązuje wszelkie pojawiające się problemy a także zajmuje się instalacją oraz konfiguracją. Dba również o utrzymanie scentralizowanych systemów, konserwcję i wdrażanie zabezpieczeń technicznych ale także odpowiada za projektowanie czy uzupełnianie modyfikacji, różnych poprawek, monitorowanie wydajności i zapewnienie jak najlepszej jakości dokumentacji technicznej.

Wymagania

Od osoby na tym stanowisku przede wszystkim wymaga się wyższego wykształcenia informatycznego bądź o podobnym kierunku ale także znajomości języka angilskiego w stopniu zaawansowanym/bardzo dobrym. Atutem takiego kandydata jest praktyczna znajomość wszelkich zagadnień związanych z administracją i instalacją systemów Linux. Oprócz tego wymagana jest znajomość m.in.: TCP/IP (fw, nat, routing, vpn, etc), języki skryptowe (bash, PHP, Perl, AWK, etc.), problematykę baz danych (Oracle, MySQL, LDAP), praktyka w administracji Apache, PostgreSQL, MySQL, usługach i technologii: LDAP, SMTP, SSL, LVM, znajomość przynajmniej jednej z technologii wirtualizacji systemów: Citrix XenServer, Virtuozzo. Plusem administratora są również takie cechy jak staranność, duże zaangażowanie, pełna dyspozycyjność, zdolność pracy pod presją ale także umiejętność logicznego podejścia i zdolność szybkiego przyswajania nowych informacji.

Warunki pracy

Miejscem pracy jest biuro/gabinet/firma. Administrator swoją dyspozycyjność musi wystawiać na wszelakie próby ze względu na obowiązek reagowania na każde zgłoszenia. Ten typ pracy charakteryzuje się indywidualnością a od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymaga się dokształcania i nadążania z ciągłymi zmianami na rynku informatycznym. Administrator może korzystać ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Możliwości zatrudnienia

Praca może obejmować system ośmiogodzinny lub zasadę out-sourcingu, która daje możliwość zatrudnienia w kilku firmach jednocześnie. Może być zatrudniony przez pracodwacę korzystającego z systemu Linux.

Warunki finansowe

Zarobki uzależnione są od umiejętności danego administratora, jego doświadczenia w pracy z systemem Linux ale także od sytuacji firmy. Mogą być przewidzane dodatki w postaci sprzętu elektronicznego (telefon, laptop) lub w postaci szkoleń lub usług medycznych.

Najnowsze oferty pracy - Administrator Linux