Praca Administrator Sieci WAN

Charakterystyka stanowiska

Administrator Sieci WAN odpowiada za poprawne funkcjonowanie sieci rozległych w tym za ich nadzorowanie oraz koordynowanie. Taki pracownik zobowiązany jest do utrzymywania maksymalnego bezpieczeństwa danych w sieci komputerowej, jednocześnie monitorując używane systemy. Pozwala mu to na wykrywanie i eliminowanie pewnych nieprawidłowości. Administrator zapewnia również najnowsze technologie informatyczne w swoim miejscu zatrudnienia ale także zapobiega usterkom (lub je usuwa) urządzeń wykorzystywanych do utrzymania sieci. Wyznacza też stopnie uprawnień użytkowników bądź całych stanowisk pracy.

Wymagania

Wymaganiem stawianym przed przyszłym Administratorem Sieci WAN jest przede wszystkim wykształcenie wyższe informatyczne lub spokrewnione o kierunku technicznym. Ważnym aspektem jest znajomość sieci komputerowych oraz umiejętność obsługi bądź naprawy wszelkich urządzeń służących ich funkcjonowaniu. Dodatkowym atutem byłaby zdolność analitycznego myślenia, sprawne działanie pod presją czasu czy rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.

Warunki pracy

Miejscem pracy Administratora Sieci WAN może być firma (pomieszczenie zamknięte). Praca odbywa się w trybie siedzącym przed komputeraem przy zastosowpotrzebnego oprogramowania.

Możliwości zatrudnienia

Zatrudnienie na danym stanowisku jest możliwe w każdej firmie czy organizacji. Jedynym warunkiem jest prowdzenie przez nią w swoim zakładzie pracy system komputerowy.

Warunki finansowe

Zarobki Administratora Sieci WAN uzależnione są od jego praktycznego doświadczenia na danym stanowisku lub podobnym, posiadanego wykształcenia jak i pozycji firmy na rynku.