Inżynieria - Projektowanie

Praca Inżynier

Inżynier

Jest to specjalista jednego z sektorów inżynierii. Inżynierowie to np. elektrycy, mechanicy, chemicy, górnicy, architekci, metalurdzy i pokrewni, elektronicy i inżynierowie telekomunikacji, inżynierowie budownictwa i środowiska, geodeci i kartografowie, inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni czy inżynierowie zarządzania produkcją. Wszelkie zawody inżynierskie zostały ujęte w w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. czytaj więcej...
Praca Inżynier ds. Ciągłego Doskonalenia

Inżynier ds. Ciągłego Doskonalenia

Jest to osoba, która odpowiada za przygotowywanie i implementację rozwiązań technologicznych, które mają na celu maksymalizację efektywności przedsiębiorstw oraz firm. Inżynier może zajmować się procesami produkcyjnymi, czyli efektywnością maszyn czy urządzeń. Również do jego zadań należy opracowywanie norm jakościowych dotyczących kapitału ludzkiego w danej firmie. Dodatkowo sporządza analizy oraz raporty dzięki którym, może weryfikować postępy. czytaj więcej...
Praca Inżynier ds. Jakości

Inżynier ds. Jakości

Pracownik na tym stanowisku odpowiedzialny jest za zapewnianie wymaganych standardów jakości danego produktu. Do zakresu jego obowiązków można zaliczyć tworzenie implementację a także nadzór nad przestrzeganiem systemów, metod, standardów oraz technik. Oprócz tego zajmuje się analizą problemów jakościowych i wdrażaniem wszelkich działań korygujących a także analizą i weryfikacją reklamacji składanych przez klientów. Dodatkowo kontroluje jakość komponentów procesu produkcji oraz już gotowych produktów a także prowadzi działania korygujące i zapobiegawcze. Po za tym pracownik odpowiedzialny jest za przygotowanie pracownik z zakresu norm jakości a także za uczestnictwo w realizacji planów audytów, analiz i raportów dotyczących jakości. czytaj więcej...
Praca Inżynier ds. Sprzedaży

Inżynier ds. Sprzedaży

Jest to pracownik wsparcia technicznego sprzedaży. Głównie zajmuje się produktami wysoko zaawansowanymi technologicznie oraz naukowo. We współpracy z klientami przede wszystkim doradza w jaki sposób wykorzystywać dany produkt lub usługę, by było to jak najbardziej korzystne w zyskach. Oprócz tego dba o pozyskiwanie nowych klientów jednocześnie budując z nimi długotrwałe relacje. Dodatkowo rozwija rynek odbiorców na danym obszarze, zajmuje się projektowaniem ofert lub rozwiązań techniczno-cenowych. Prowadzi także doradztwo techniczne oraz wszelkie negocjacje handlowe. czytaj więcej...
Praca Inżynier ds. Testów

Inżynier ds. Testów

Inżynier w tym zawodzie zajmuje się badaniem danego produktu pod względem zapewnienia odpowiedniej jakości zanim zostanie dopuszczony do produkcji. Odpowiada również za zdecydowanie jaki sposób badania produktu będzie najlepszy. Do jego zadań należy głównie sporządzanie oraz przeprowadzanie pomiarów i testów a także przygotowywanie dokumentacji technicznej i wszelkich raportów. Dodatkowo współpracuje z innymi działami firmy i utrzymuje na bieżąco relacje z klientami. czytaj więcej...
Praca Inżynier Procesu

Inżynier Procesu

Pracownik odpowiada za tworzenie projektów nowych technologii i jednoczesną implementację ich w danej firmie lub przedsiębiorstwie. Oprócz tego osoba na tym stanowisku bierze udział w zakupie sprzętu i niezbędnego oprogramowania do obsługi różnych procesów technologicznych. Dodatkowo odpowiada za przeprowadzanie analiz i wszelkich kalkulacji związanych z przystosowaniem danej technologii do potrzeb określonego obszaru. Również do jego obowiązków zalicza się konserwacja sprzętu a także nadzór prac konserwacyjnych. Taki pracownik może również udzielać szkoleń z zakresu obsługi urządzeń i technologii a także prowadzić dokumentację techniczną. czytaj więcej...
Praca Inżynier Produkcji

Inżynier Produkcji

Inżynier Produkcji zajmuje się tworzeniem a także rozwojem nowych linii produkcyjnych czy montażowych. Odpowiada za implementację oraz kontrolę pakietów technicznych, analizowanie występujących problemów dotyczących inżynierii produkcji a także proponuje i wdraża różne rozwiązania zmian w narzędziach i procesach. Oprócz tego sporządza raporty a także zestawienia różnych wskaźników produkcyjnych, odpowiada za analizę i propozycję działań usprawniających oraz kontroluje dokumentację procesu produkcji. Dodatkowo odpowiedzialny jest za ciągłe ulepszanie procesów produkcyjnych z zakresu ich jakości, bezpieczeństwa oraz redukcji kosztów. Może udzielać wszelkiej pomocy technicznej oraz szkoleń dla pracowników. czytaj więcej...
Praca Inżynier produktu

Inżynier produktu

Pracownik na tym stanowisku zajmuje się wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Implementuje i przeprowadza testy nowych koncepcji usług czy produktów, które mogłyby podnieść pozycję firmy na rynku. Oprócz tego odpowiada za współpracę z osobami projektującymi a także z ekspertami i specjalistami ds. produkcji. Zajmuje się dodatkowo kalkulacją cenową nowych produktów a także wdrażaniem różnych rozwiązań, skierowanym na potrzeby konkretnych klientów. czytaj więcej...
Praca Inżynier Projektu

Inżynier Projektu

Inżynier Projektu odpowiada za kompleksowe przygotowanie oraz implementację nowego projektu. Sporządza konieczną dokumentację a także opracowuje harmonogram prac. Oprócz tego prowadzi nadzór nad realizowanymi działaniami, jednocześnie bierze udział we wszystkich etapach projektu. Dodatkowo odpowiada za ocenę końcowych efektów zadań i wdraża potrzebne poprawki. Może również sporządzać oferty dla swoich klientów i służy im wsparciem merytorycznym. czytaj więcej...