Lista stanowisk

Inżynieria - Projektowanie

Asystent Projektanta

Praca Asystent Projektanta Osoba na tym stanowisku zajmuje się nadzorowaniem oraz weryfikacją części projektowej kontraktu firmy. Może to być branża budowlana, np. projekt ścieżek rowerowych czy dróg. Do jego zadań należy opracowywanie tych projektów pod nadzorem projektanta a także przygotowywanie całej dokumentacji projektowej. Oprócz tego Asystent Projektanta zbiera wszelkie wytyczne do projektu. czytaj więcej...

Automatyk

Praca Automatyk Automatyk czyli kreator pracy inżynierskiej. Jego zadaniem jest opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki i jednoczesne uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu. Oprócz tego projektuje oprogramowania maszyn i pełni nadzór nad różnymi maszynami przemysłowymi. Praca Automatyka dodatkowo wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi do zakładów partnerskich. czytaj więcej...

Inżynier

Praca Inżynier Jest to specjalista jednego z sektorów inżynierii. Inżynierowie to np. elektrycy, mechanicy, chemicy, górnicy, architekci, metalurdzy i pokrewni, elektronicy i inżynierowie telekomunikacji, inżynierowie budownictwa i środowiska, geodeci i kartografowie, inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni czy inżynierowie zarządzania produkcją. Wszelkie zawody inżynierskie zostały ujęte w w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. czytaj więcej...

Inżynier Biomedyczny

Praca Inżynier Biomedyczny Jest to specjalista zajmujący się obsługą, konserwacją oraz serwisowaniem specjalistycznej technologii i aparatury elektronicznej, systemów informatycznych czy diagnostycznych. Dodatkowo może opracowywać nowe technologie i metody wykorzystywania techniki np. w rehabilitacji, diagnostyce czy leczeniu pacjentów z różnych dziedzin medycyny. czytaj więcej...

Inżynier ds. Ciągłego Doskonalenia

Praca Inżynier ds. Ciągłego Doskonalenia Jest to osoba, która odpowiada za przygotowywanie i implementację rozwiązań technologicznych, które mają na celu maksymalizację efektywności przedsiębiorstw oraz firm. Inżynier może zajmować się procesami produkcyjnymi, czyli efektywnością maszyn czy urządzeń. Również do jego zadań należy opracowywanie norm jakościowych dotyczących kapitału ludzkiego w danej firmie. Dodatkowo sporządza analizy oraz raporty dzięki którym, może weryfikować postępy. czytaj więcej...

Inżynier ds. Jakości

Praca Inżynier ds. Jakości Pracownik na tym stanowisku odpowiedzialny jest za zapewnianie wymaganych standardów jakości danego produktu. Do zakresu jego obowiązków można zaliczyć tworzenie implementację a także nadzór nad przestrzeganiem systemów, metod, standardów oraz technik. Oprócz tego zajmuje się analizą problemów jakościowych i wdrażaniem wszelkich działań korygujących a także analizą i weryfikacją reklamacji składanych przez klientów. Dodatkowo kontroluje jakość komponentów procesu produkcji oraz już gotowych produktów a także prowadzi działania korygujące i zapobiegawcze. Po za tym pracownik odpowiedzialny jest za przygotowanie pracownik z zakresu norm jakości a także za uczestnictwo w realizacji planów audytów, analiz i raportów dotyczących jakości. czytaj więcej...

Inżynier ds. Sprzedaży

Praca Inżynier ds. Sprzedaży Jest to pracownik wsparcia technicznego sprzedaży. Głównie zajmuje się produktami wysoko zaawansowanymi technologicznie oraz naukowo. We współpracy z klientami przede wszystkim doradza w jaki sposób wykorzystywać dany produkt lub usługę, by było to jak najbardziej korzystne w zyskach. Oprócz tego dba o pozyskiwanie nowych klientów jednocześnie budując z nimi długotrwałe relacje. Dodatkowo rozwija rynek odbiorców na danym obszarze, zajmuje się projektowaniem ofert lub rozwiązań techniczno-cenowych. Prowadzi także doradztwo techniczne oraz wszelkie negocjacje handlowe. czytaj więcej...

Inżynier ds. Sprzętu Budowlanego

Praca Inżynier ds. Sprzętu Budowlanego Pracownik w tym zawodzie jest odpowiedzialny za wyposażenie placu budowy w odpowiedni sprzęt i urządzenia budowlane. Oprócz tego dba o naprawę i ewentualne serwisowanie tych urządzeń a także ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny maszyn zgodny z wymogami. Dodatkowo może brać udział w planowaniu działań serwisowych, prewencji czy zakupów części zamiennych a także w rozpoznaniu potrzeb sprzętowych danej firmy. czytaj więcej...

Inżynier ds. Testów

Praca Inżynier ds. Testów Inżynier w tym zawodzie zajmuje się badaniem danego produktu pod względem zapewnienia odpowiedniej jakości zanim zostanie dopuszczony do produkcji. Odpowiada również za zdecydowanie jaki sposób badania produktu będzie najlepszy. Do jego zadań należy głównie sporządzanie oraz przeprowadzanie pomiarów i testów a także przygotowywanie dokumentacji technicznej i wszelkich raportów. Dodatkowo współpracuje z innymi działami firmy i utrzymuje na bieżąco relacje z klientami. czytaj więcej...

Inżynier ds. Wsparcia Technicznego

Praca Inżynier ds. Wsparcia Technicznego Osoba na tym stanowisku odpowiada za dostarczanie wszelkiej pomocy technicznej klientom danej firmy. Dodatkowo rozwiązuje wszystkie problemy związane bezpośrednio ze sprzętem czy oprogramowaniem a także przekazuje inne problemy do wyższych działów wsparcia. czytaj więcej...

Inżynier Procesu

Praca Inżynier Procesu Pracownik odpowiada za tworzenie projektów nowych technologii i jednoczesną implementację ich w danej firmie lub przedsiębiorstwie. Oprócz tego osoba na tym stanowisku bierze udział w zakupie sprzętu i niezbędnego oprogramowania do obsługi różnych procesów technologicznych. Dodatkowo odpowiada za przeprowadzanie analiz i wszelkich kalkulacji związanych z przystosowaniem danej technologii do potrzeb określonego obszaru. Również do jego obowiązków zalicza się konserwacja sprzętu a także nadzór prac konserwacyjnych. Taki pracownik może również udzielać szkoleń z zakresu obsługi urządzeń i technologii a także prowadzić dokumentację techniczną. czytaj więcej...

Inżynier Produkcji

Praca Inżynier Produkcji Inżynier Produkcji zajmuje się tworzeniem a także rozwojem nowych linii produkcyjnych czy montażowych. Odpowiada za implementację oraz kontrolę pakietów technicznych, analizowanie występujących problemów dotyczących inżynierii produkcji a także proponuje i wdraża różne rozwiązania zmian w narzędziach i procesach. Oprócz tego sporządza raporty a także zestawienia różnych wskaźników produkcyjnych, odpowiada za analizę i propozycję działań usprawniających oraz kontroluje dokumentację procesu produkcji. Dodatkowo odpowiedzialny jest za ciągłe ulepszanie procesów produkcyjnych z zakresu ich jakości, bezpieczeństwa oraz redukcji kosztów. Może udzielać wszelkiej pomocy technicznej oraz szkoleń dla pracowników. czytaj więcej...

Inżynier produktu

Praca Inżynier produktu Pracownik na tym stanowisku zajmuje się wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Implementuje i przeprowadza testy nowych koncepcji usług czy produktów, które mogłyby podnieść pozycję firmy na rynku. Oprócz tego odpowiada za współpracę z osobami projektującymi a także z ekspertami i specjalistami ds. produkcji. Zajmuje się dodatkowo kalkulacją cenową nowych produktów a także wdrażaniem różnych rozwiązań, skierowanym na potrzeby konkretnych klientów. czytaj więcej...

Inżynier Projektu

Praca Inżynier Projektu Inżynier Projektu odpowiada za kompleksowe przygotowanie oraz implementację nowego projektu. Sporządza konieczną dokumentację a także opracowuje harmonogram prac. Oprócz tego prowadzi nadzór nad realizowanymi działaniami, jednocześnie bierze udział we wszystkich etapach projektu. Dodatkowo odpowiada za ocenę końcowych efektów zadań i wdraża potrzebne poprawki. Może również sporządzać oferty dla swoich klientów i służy im wsparciem merytorycznym. czytaj więcej...

Inżynier Serwisu

Praca Inżynier Serwisu Inżynier Serwisu zajmuje się przede wszystkim zapewnieniem ogólnej obsługi maszyn. W tym ich uruchomieniem, rozruchem czy de-instalacją. Odpowiedzialny jest również za naprawę urządzeń i rozwiązywanie wszelkich problemów. W zakresie swojej pracy opiera się o standardy wymagane w danej firmie. czytaj więcej...