Praca Inżynier ds. Sprzętu Budowlanego

Charakterystyka stanowiska

Pracownik w tym zawodzie jest odpowiedzialny za wyposażenie placu budowy w odpowiedni sprzęt i urządzenia budowlane. Oprócz tego dba o naprawę i ewentualne serwisowanie tych urządzeń a także ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny maszyn zgodny z wymogami. Dodatkowo może brać udział w planowaniu działań serwisowych, prewencji czy zakupów części zamiennych a także w rozpoznaniu potrzeb sprzętowych danej firmy.

Wymagania

Na tym stanowisku konieczne jest posiadanie wykształcenia technicznego, głównie chodzi o specjalność elektromechanik/elektronik. Dużym atutem będzie znajomość wysunku technicznego, oprogramowania np. FANU. Oprócz tego ważna może okazać się także znajomość branży budowlanej czy znajomość zagadnień dystrybucji i logistyki. Dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego, sprawna obsługa komputera a także prawo jazdy kategorii B. Kandydat powinien również wykazywać się umięjtnośniami organizacyjnymi, komunikatywnością a także precyzją i ścisłością myślenia.

Warunki pracy

Miejscem pracy jest gabinet w siedzibie firmy a także plac budowy. Inżynier ds. Sprzętu Budowlanego pracuje wszędzie tam, gdzie obsługiwany jest taki sprzęt czyli na wszystkich placach budowy. Praca wykonywana jest w systemie ośmiogodzinnym lub zmianowym.

Możliwości zatrudnienia

Zatrudnienie jest możliwe we wszystkich firmach budowlanych a nawet w geodezji, budownictwie drogowym oraz górnictwie powierzchniowym.

Warunki finansowe

Pensja zależy od kapitału firmy ale także miejsca zatrudnienia.