Praca Asystent Projektanta

Charakterystyka stanowiska

Osoba na tym stanowisku zajmuje się nadzorowaniem oraz weryfikacją części projektowej kontraktu firmy. Może to być branża budowlana, np. projekt ścieżek rowerowych czy dróg. Do jego zadań należy opracowywanie tych projektów pod nadzorem projektanta a także przygotowywanie całej dokumentacji projektowej. Oprócz tego Asystent Projektanta zbiera wszelkie wytyczne do projektu.

Wymagania

Asystent Projektanta musi mieć wyższe wykształcenie techniczne. W procesie rekrutacji istotnym punktem w CV jest zdobyte doświadczenie związane głównie z pracą przy projektach. Oprócz tego kandydat powinien wykazywać się znajomością programów takich jak: CAD, 3D (BOCAD, Revit Structure, Framework, Smart Plant) a także znajomością programu służącego do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych (RmWin, Robot). Dodatkowym atutem będzie także umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office. Ważne jest również by kandydat na to stanowisko potrafił efektywnie pracować w grupie a także sprawnie rozwiązywał wszelkie problemy.

Warunki pracy

Miejscem pracy zwykle jest pomieszczenie biurowe w siedzibie firmy.

Możliwości zatrudnienia

Branżami w których Asystent Projektanta może poszukiwać zatrudnienia są: Budownictwo/ Geodezja, Inżynieria /Konstrukcje/ Technologia, Nieruchomości/ Budownictwo.

Warunki finansowe

Wynagrodzenie jest adekwatne do umiejętności i zakresu wykonywanych obowiązków ale także od prestiżu firmy.