Inżynieria - Projektowanie

Praca Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Zakres obowiązków osoby na tym stanowisku zależy głównie od danego projektu. Kierownik odpowiada za powstanie a także efekt końcowy projektu. Kontroluje wszelkie zadania związane ze zleceniem, harmonogramuje je i dba o sprawną realizację. Dodatkowo określa potrzeby do wykonania projektu, przygotowuje pełną dokumentację projektową do katalogów a także pozostałych materiałów promocyjnych. Oprócz tego prowadzi bieżący monitoring wszystkich postępów projektu a także współpracuje z poddostawcami i firmami kooperującymi. Wspólnie z zarządem może udzielać szkoleń. czytaj więcej...
Praca Koordynator Projektu

Koordynator Projektu

Jest to osoba, która zajmuje się koordynacją oraz nadzorem technicznym nad danym projektem. Do jego zadań należy przygotowywanie umów, protokołów odbioru, zamówień a także nawiązywanie współpracy z klientami. Oprócz tego sprawuje kontrolę nad pracami podwykonawców mając na względzie obowiązujące wymogi a także przygotowuje zestawy danych dotyczących dostarczanych usług czy wyrobów. Dodatkowo uczestniczy w różnego rodzaju testach. Zazwyczaj są to projekty finansowe. czytaj więcej...
Praca Mechatronik

Mechatronik

Mechatronik zajmuje się projektowaniem oraz implementacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wykorzystując swoją wiedzę z zakresu zagadnień mechaniki i elektroniki a także informatyki, optyki, automatyki czy inżynierii materiałowej, dany pracownik może projektować i wdrażać różne układy mechatroniczne. Mogą być to układy funkcjonujące w samochodach, sprzętach gospodarstwa domowego ale także w technologii przemysłowej i produkcyjnej. Zawód zaliczany jest do typowych zawodów przyszłości. czytaj więcej...
Praca Pracownik Tester

Pracownik Tester

Jak sama nazwa wskazuje osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za testowanie jakiegoś produktu lub sprzętu, biorą pod uwagę jego stabilność, jakość i wydajność. Do zadań takiego pracownika należy sprawdzanie zgodności implementacji z panującymi standardami, testowanie oprogramowania a także tworzenie testowych przypadków. Oprócz tego pracownik Pracownik Tester zajmuje się przygotowywaniem raportów zawierających wyniki testów, tworzeniem testów automatycznych ale także pisanie samych skryptów i scenariuszy testowych. Dodatkowo współpracuje z programistami, analitykami a także projektantami na każdym poziomie produkcji. czytaj więcej...
Praca Projektant Sieci Teleinformatycznych

Projektant Sieci Teleinformatycznych

Jest to pracownik odpowiedzialny za projektowanie i implementację kompleksowych rozwiązań z zakresu sieci i systemów teleinformatycznych. Zajmuje się w szczególności konfiguracją, eksploatacją a także zabezpieczaniem routerów i urządzeń przełączających. Dodatkowo administruje sieciami teleinformatycznymi, projektuje systemy teleinformatyczne na wszystkich poziomach procesu produkcji, programuje aplikacje internetowe w językach Java i C++. Oprócz tego wykorzystuje nowoczesne środowiska programistyczne (J2EE, J2ME, .NET). czytaj więcej...