Praca Inżynier Projektu

Charakterystyka stanowiska

Inżynier Projektu odpowiada za kompleksowe przygotowanie oraz implementację nowego projektu. Sporządza konieczną dokumentację a także opracowuje harmonogram prac. Oprócz tego prowadzi nadzór nad realizowanymi działaniami, jednocześnie bierze udział we wszystkich etapach projektu. Dodatkowo odpowiada za ocenę końcowych efektów zadań i wdraża potrzebne poprawki. Może również sporządzać oferty dla swoich klientów i służy im wsparciem merytorycznym.

Wymagania

Konieczne do pełnienia tego stanowiska jest wykazanie się wyższym wykształcenie a także zdobytym doświadczeniem w danej branży. Również istotne jest posiadanie pewnych umiejętności z zakresu języka technicznego a także specjalistycznych programów komputerowych np. Siemens STEP7, Siemens WinCC flexible, AUTOCAD lub CATIA V5. Oprócz tego może okazać się przydatna w tym zawodzie umiejętność zarządzania zespołem, radzenie sobie z sytuacjami stresowymi oraz świetna organizacja czasu własnej pracy.

Warunki pracy

Praca zazwyczaj wykonywana jest w pomieszczeniu biurowy lub wyznaczonej do tego pracowni. Może wystąpić konieczność pracy w terenie związana z wizytami u klientów czy zakładach produkcyjnych.

Możliwości zatrudnienia

Zwykle rekrutacje na to stanowisku prowadzą firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się implementacją nowych produktów z sektora: budowlanego, samochodowego, energetycznego lub chemicznego.

Warunki finansowe

Głównie stawki za pracę uzależnione są od posiadanych zdolności, stażu pracy ale także od miejsca zatrudnienia.

Najnowsze oferty pracy - Inżynier Projektu

Inżynier R&D Energoelektronik
Zielona Góra, 2024-07-15 10000 - 19000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę