Praca Inżynier Produkcji

Charakterystyka stanowiska

Inżynier Produkcji zajmuje się tworzeniem a także rozwojem nowych linii produkcyjnych czy montażowych. Odpowiada za implementację oraz kontrolę pakietów technicznych, analizowanie występujących problemów dotyczących inżynierii produkcji a także proponuje i wdraża różne rozwiązania zmian w narzędziach i procesach. Oprócz tego sporządza raporty a także zestawienia różnych wskaźników produkcyjnych, odpowiada za analizę i propozycję działań usprawniających oraz kontroluje dokumentację procesu produkcji. Dodatkowo odpowiedzialny jest za ciągłe ulepszanie procesów produkcyjnych z zakresu ich jakości, bezpieczeństwa oraz redukcji kosztów. Może udzielać wszelkiej pomocy technicznej oraz szkoleń dla pracowników.

Wymagania

Koniecznym do spełnienia kryterium w procesie rekrutacyjnym jest posiadanie wyższego wykształcenia technicznego a także biegłe posługiwanie się językiem angielskim. Dla pracodawców równie ważne jest uzyskane doświadczenie zawodowe, w tym przypadku co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Oprócz tego ważna jest obszerna wiedza na temat zagadnień i procedur związanych planowaniem i organizacją produkcji a także znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji urządzeń oraz linii technologicznych. Dodatkowo może okazać się niezbędna umiejętność zarządzania zasobami produkcyjnymi, cyklem produkcyjnym i zaopatrzeniowym a także metodami statystycznymi oraz znajomość wszystkich zasad BHP. Atutem na tym stanowisku na pewno będzie samodzielność, sumienność a także odporność na sytuacje stresowe i umiejętność pracy w grupie.

Warunki pracy

Praca wykonywana jest zwykle w biurze oraz hali produkcyjnej danego przedsiębiorstwa. Pracownika zwykle obejmuje ośmiogodzinny system pracy.

Możliwości zatrudnienia

Posadę w tym zawodzie zazwyczaj można objąć w różnych koncernach, głównie w sektorze FMCG.

Warunki finansowe

Wysokość pensji zależy zwykle od posiadanego doświadczenia, stażu pracy ale także od siedziby pracy.

Najnowsze oferty pracy - Inżynier Produkcji

Programista SAP ABAP
Katowice, 2023-06-02 16000 - 20000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Programista SAP ABAP
Gliwice, 2023-06-02 16000 - 20000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Inżynier Elektronik - Power Electronics
Gdańsk, 2023-06-02 13000 - 18000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Inżynier Elektronik - Power Electronics
Kraków, 2023-06-02 13000 - 18000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt