Praca Automatyk

Charakterystyka stanowiska

Automatyk czyli kreator pracy inżynierskiej. Jego zadaniem jest opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki i jednoczesne uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu. Oprócz tego projektuje oprogramowania maszyn i pełni nadzór nad różnymi maszynami przemysłowymi. Praca Automatyka dodatkowo wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi do zakładów partnerskich.

Wymagania

Wymogiem na to stanowisko jest ukończenie wyższej uczelni z tytułem inżyniera automatyki. Dodatkowo wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz sprawna obsługa komputera. Atutami, które przydadzą się w pracy to na pewno umiejętność analizy i syntezy, bezproblemowa praca w zespole czy uzdolnienia techniczne. Oprócz tego ważną cechą kandydata jest umiejętność negocjacji oraz efektywnej komunikacji a także umiejętność abstrakcyjnego myślenia.

Warunki pracy

Praca wykonywana jest za pośrednictwem komputera wyposażonego w specjalistyczne programy.

Możliwości zatrudnienia

Osoba na tym stanowisku może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach zakładów przemysłowych, szkołach wyższych, biurach technologicznych a nawet w instytutach naukowych.

Warunki finansowe

Pensja Automatyka zależy od jego umiejętności, stażu pracy a także pozycji firmy.