Praca Inżynier ds. Jakości

Charakterystyka stanowiska

Pracownik na tym stanowisku odpowiedzialny jest za zapewnianie wymaganych standardów jakości danego produktu. Do zakresu jego obowiązków można zaliczyć tworzenie implementację a także nadzór nad przestrzeganiem systemów, metod, standardów oraz technik. Oprócz tego zajmuje się analizą problemów jakościowych i wdrażaniem wszelkich działań korygujących a także analizą i weryfikacją reklamacji składanych przez klientów. Dodatkowo kontroluje jakość komponentów procesu produkcji oraz już gotowych produktów a także prowadzi działania korygujące i zapobiegawcze. Po za tym pracownik odpowiedzialny jest za przygotowanie pracownik z zakresu norm jakości a także za uczestnictwo w realizacji planów audytów, analiz i raportów dotyczących jakości.

Wymagania

Kryterium stawianym przed osobą ubiegającą się o tą posadę jest posiadanie wyższego wykształcenia technicznego. Ważne jest również doświadczenie na zbliżonym stanowisku w firmie produkcyjnej. Oprócz tego kandydat powinien wykazać się znajomością standardów dokumentacji technologicznej i jakościowe. Dużym atutem będzie również znajomość systemów SAP oraz języka angielskiego. Dodatkowym plusem będzie posiadanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia audytów procesu i systemu. Po za tym Inżynier ds. Jakości musi umieć pracować w grupie, wyróżniać się dużą samodzielnością i dokładnością w wykonywaniu swoich obowiązków.

Warunki pracy

Jest to typowa praca biurowa, umysłowa, pod nadzorem. Wykonywana samodzielnie.

Możliwości zatrudnienia

Inżynier ds. Jakości ma szeroki zakres możliwości zatrudnienia. Może to być fabryka: sprzętu medycznego, komputerów, samochodów czy maszyn przemysłowych. Oprócz tego możliwe jest również objęcie posady w banku czy rolnictwie.

Warunki finansowe

Pensja jest adekwatna do posiadanych uprawnień a także miejsca zatrudnienia.