Stanowisko Inżynier ds. Jakości

Praca Inżynier ds. Jakości

Charakterystyka stanowiska

Pracownik na tym stanowisku odpowiedzialny jest za zapewnianie wymaganych standardów jakości danego produktu. Do zakresu jego obowiązków można zaliczyć tworzenie implementację a także nadzór nad przestrzeganiem systemów, metod, standardów oraz technik. Oprócz tego zajmuje się analizą problemów jakościowych i wdrażaniem wszelkich działań korygujących a także analizą i weryfikacją reklamacji składanych przez klientów. Dodatkowo kontroluje jakość komponentów procesu produkcji oraz już gotowych produktów a także prowadzi działania korygujące i zapobiegawcze. Po za tym pracownik odpowiedzialny jest za przygotowanie pracownik z zakresu norm jakości a także za uczestnictwo w realizacji planów audytów, analiz i raportów dotyczących jakości.

Wymagania

Kryterium stawianym przed osobą ubiegającą się o tą posadę jest posiadanie wyższego wykształcenia technicznego. Ważne jest również doświadczenie na zbliżonym stanowisku w firmie produkcyjnej. Oprócz tego kandydat powinien wykazać się znajomością standardów dokumentacji technologicznej i jakościowe. Dużym atutem będzie również znajomość systemów SAP oraz języka angielskiego. Dodatkowym plusem będzie posiadanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia audytów procesu i systemu. Po za tym Inżynier ds. Jakości musi umieć pracować w grupie, wyróżniać się dużą samodzielnością i dokładnością w wykonywaniu swoich obowiązków.

Warunki pracy

Jest to typowa praca biurowa, umysłowa, pod nadzorem. Wykonywana samodzielnie.

Możliwości zatrudnienia

Inżynier ds. Jakości ma szeroki zakres możliwości zatrudnienia. Może to być fabryka: sprzętu medycznego, komputerów, samochodów czy maszyn przemysłowych. Oprócz tego możliwe jest również objęcie posady w banku czy rolnictwie.

Warunki finansowe

Pensja jest adekwatna do posiadanych uprawnień a także miejsca zatrudnienia.