Praca Inżynier Procesu

Charakterystyka stanowiska

Pracownik odpowiada za tworzenie projektów nowych technologii i jednoczesną implementację ich w danej firmie lub przedsiębiorstwie. Oprócz tego osoba na tym stanowisku bierze udział w zakupie sprzętu i niezbędnego oprogramowania do obsługi różnych procesów technologicznych. Dodatkowo odpowiada za przeprowadzanie analiz i wszelkich kalkulacji związanych z przystosowaniem danej technologii do potrzeb określonego obszaru. Również do jego obowiązków zalicza się konserwacja sprzętu a także nadzór prac konserwacyjnych. Taki pracownik może również udzielać szkoleń z zakresu obsługi urządzeń i technologii a także prowadzić dokumentację techniczną.

Wymagania

Najważniejszą kwestią dla pracodawcy jest obowiązek ukończenia wyższej uczelni technicznej a także uzyskanie tytułu inżyniera. Istotne jest również uzyskane doświadczenie zawodowe jak i zdobyte umiejętności praktyczne z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania oraz tworzenia rysunków technicznych. Oprócz tego może okazać się potrzebna umiejętność analitycznego myślenia a także zdolność zarządzania kapitałem ludzkim. Od osoby na tym stanowisku wymaga się również dobrej organizacji własnej pracy i rzetelności.

Warunki pracy

Inżynier Procesu wykonuje swoje zadania w przestrzeni produkcyjnej danego przedsiębiorstwa lub firmy.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia oferują wszelkie zakłady czy przedsiębiorstwa produkcyjne o różnym charakterze wytwarzanych produktów.

Warunki finansowe

Zarobki są adekwatne do posiadanych umiejętności, zakresu obowiązków a także od miejsca zatrudnienia.