Praca Inżynier

Charakterystyka stanowiska

Jest to specjalista jednego z sektorów inżynierii. Inżynierowie to np. elektrycy, mechanicy, chemicy, górnicy, architekci, metalurdzy i pokrewni, elektronicy i inżynierowie telekomunikacji, inżynierowie budownictwa i środowiska, geodeci i kartografowie, inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni czy inżynierowie zarządzania produkcją. Wszelkie zawody inżynierskie zostały ujęte w w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Wymagania

Wymagania stawiane przed inżynierami są bardzo zróżnicowane ze względu na to, że są zatrudniani w przeróżnych zakładach pracy. Głównie do wykonywania danego zawodu niezbędne są pewne uprawnienia-budowlane (dla inżynierii środowiska, elektrycznej, budowlanej, architektonicznej i telekomunikacyjnej) oraz geodezyjne (dla geodetów i kartografów). By zdobyć powyższe uprawnienia, przyszli inżynierowie zobowiązani są podejść do egzaminu, który przeprowadzany jest przez odpowiedni organ samorządowy lub komisję. Jednak zanim to nastąpi, kandydaci zobowiązani są odbyć praktykę zawodową.

Warunki pracy

Dokładnie tak jak w przypadku kryteriów rekrutacyjnych, warunki pracy również uzależnione są od miejsca zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia

Zakres możliwości zatrudnienia dla inżynierów jest bardzo szeroki. Inżynierowie są zatrudniani np. w transporcie, kopalniach, przemyśle czy firmach informatycznych.

Warunki finansowe

Zarobki są uzależnione od umiejętności, doświadczenia, posiadanych uprawnień, branży oraz miasta w którym poszukują pracy.

Najnowsze oferty pracy - Inżynier