Informatyka - Programowanie

Praca Programista Python

Programista Python

Programista Python w swojej specjalizacji zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem aplikacji czy programów, wykorzystując interpretowany język programowania Python. Język ten funkcjonuje na licencji OpenSource a jego budowa oraz zastosowanie bardzo przypomina Perl. Osoba wykwalifikowana na to stanowisko posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności umożliwiające sprawne działanie w danym środowisku programistycznym a także efektywne wykonywanie zleceń swoich klientów, zgodnie z ich wymaganiami. czytaj więcej...
Praca Programista Ruby on Rails

Programista Ruby on Rails

Programista Ruby on Rails zajmuje się na swoim stanowisku obsługą programu Ruby on Rails, który służy do sprawniejszego tworzenia aplikacji webowych. Wiąże się to z łatwiejszym pisaniem kodu co umożliwia szybsze wykonanie zlecenia. Program wykorzystuje dwie ważne reguły. Pierwszą z nich jest reguła DRY (Don’t repeat yourself), która zapobiega wykonywaniu tej samej pracy. Natomiast druga COE (Convention Over Configuration) polega na zastępowaniu samodzielnej konfiguracji kodu przez gotowe już rozwiązania. czytaj więcej...
Praca Programista SAS

Programista SAS

Pracownik na tym stanowisku odpowiedzialny jest za projektowanie, wdrażanie a także zarządzanie środowiskiem SAS w firmie w której jest zatrudniony. SAS zostało wprowadzone przez SAS Institute i odpowiada za przetwarzanie i importowanie danych. Programista SAS zajmuje się oprócz administrowania tymi danymi również ich eksploracją. Dodatkowo w razie potrzeby udziela wsparcia technicznego oraz merytorycznego a także prowadzi szkolenia dla pracowników, raportuje funkcjonowanie systemu i projektuje systemy pomocy. czytaj więcej...
Praca Programista Sharepoint

Programista Sharepoint

Programista Sharepoint odpowiada za tworzenie, modyfikację oraz utrzymanie poprawnego działania portali czy stron stworzonych za pomocą platformy Sharepoint, która pozwala na sprawne zarządzanie i zabezpieczenie plików czy dokumentów przesyłanych między serwerem a klientem. Oprócz tego Programista dokonuje analizy, testów oraz oceny stworzonych produktów. Głównie projektuje i tworzy aplikacje w technologii .NET posługując się platformą Sharepoint a także wdraża systemy, sporządza raporty wyników pracy. Dodatkowo komponuje specyfikację wymagań, dokumentacji czy testów i dba o poprawność kodu. czytaj więcej...
Praca Programista Symbian

Programista Symbian

Osoba na tym stanowisku zajmuje się projektowaniem oraz jednoczesnym wdrażaniem aplikacji przeznaczonych na różne telefony komórkowe czy palmtopy z wykorzystaniem danego systemu operacyjnego. Programista Symbian specjalizuje się w konkretnym języku czy środowisku programistycznym, pozwalającym mu realizować określone zadania. Oprócz tego jest wykwalifikowany i posiada niezbędną praktyczną wiedzę umożliwiającą mu sprawne projektowanie i wdrażanie wszelkich rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami klienta. czytaj więcej...
Praca Programista Systemów Wbudowanych / Embedded Developer

Programista Systemów Wbudowanych / Embedded Developer

Programista na tym stanowisku zajmuje się tworzeniem i implementacją systemów w oparciu o obowiązujące wymogi formalne i techniczne. Systemy wbudowane stanowią integralną część sprzętu komputerowego zatem niezwykle ważne są kwalifikacje programisty, który je tworzy. Każdy projekt wymaga przygotowania specyfikacji a także architektury oprogramowania. Oprócz tego programista zajmuje się tworzeniem profesjonalnej dokumentacji projektowej, jednocześnie dbając o jak najlepszą jakość nowych systemów. Bywa, że zajmują się także pracą nad projektem 16-bitowych procesów micro chip. czytaj więcej...
Praca Specjalista ds. Aplikacji

Specjalista ds. Aplikacji

Jest to programista odpowiedzialny za rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących aplikacji internetowych a także za zapewnienie potrzebnego wsparcia technicznego. Do jego obowiązków należy również dbanie o rozwój funkcjonalności aplikacji, nadzorowanie obecnie wdrożonych instalacji czy przygotowywanie specyfikacji i procedur testowych. Oprócz tego przygotowuje koncepcje technicznych realizacji usług, prowadzi monitoring parametrów określających jakość oraz wydajność działania aplikacji a także systemów realizujących usługi. Dodatkowo wprowadza oferty do bazy danych, konfiguruje je oraz współpracuje z dostawcami oprogramowania a także utrzymuje relacje z klientami. czytaj więcej...
Praca Specjalista ds. Informatyki

Specjalista ds. Informatyki

Specjalista ds. Informatyki to osoba zajmująca się mnóstwem procesów informatycznych w firmie. Między innymi kontroluje prawidłowe działanie systemów informatycznych w danej instytucji, jednocześnie dbając o jej rozwój i zapewnienie nowych technologii informatycznych. Oprócz tego Specjalista ds. Informatyki odpowiada za organizację napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu a także za jej konserwację. Dodatkowo ma obowiązek przechowywać oraz porządkować pełną dokumentację serwisową. Może również prowadzić szkolenia dla innych pracowników z zakresu oprogramowania a także obsługi urządzeń. czytaj więcej...
Praca Specjalista ds. IT

Specjalista ds. IT

Osoba na tym stanowisku zajmuje się pełnym wsparciem technicznym użytkowników ale także konfiguracją i instalacją sprzętu oraz oprogramowania. Oprócz tego instaluje pełne okablowania jak i również konfiguruje sieci LAN i WAN. Dodatkowo odpowiedzialny jest za wybór jak i zakup oprogramowania, sprzętu oraz usług teleinformatycznych. Odpowiada także za prowadzenie całej ewidencji i rozliczanie wcześniejszych zakupów oraz udziela pomocy przy wielu pracach z działu IT. czytaj więcej...
Praca Specjalista ds. Oprogramowania

Specjalista ds. Oprogramowania

Programista na tym stanowisku zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem a także zarządzaniem oprogramowaniem komputerowym na terenie sieci informatycznej danego przedsiębiorstwa. Swoją pracę rozpoczyna od przeprowadzenia analizy związanej z potrzebami firmy pod kątem systemu informatycznego. Następnie zgodnie z potrzebami instytucji, projektuje oprogramowanie. Do jego zadań należy również wdrożenie tego oprogramowania a także przeprowadzanie testów wykazujących efektywność jego działania. Dodatkowo może prowadzić szkolenia dla pracowników i udzielać wsparcia z zakresu obsługi stworzonego systemu. czytaj więcej...