Praca Programista Ruby on Rails

Charakterystyka stanowiska

Programista Ruby on Rails zajmuje się na swoim stanowisku obsługą programu Ruby on Rails, który służy do sprawniejszego tworzenia aplikacji webowych. Wiąże się to z łatwiejszym pisaniem kodu co umożliwia szybsze wykonanie zlecenia. Program wykorzystuje dwie ważne reguły. Pierwszą z nich jest reguła DRY (Don’t repeat yourself), która zapobiega wykonywaniu tej samej pracy. Natomiast druga COE (Convention Over Configuration) polega na zastępowaniu samodzielnej konfiguracji kodu przez gotowe już rozwiązania.

Wymagania

Kryterium, które musi spełnić kandydat na stanowisko Programisty RoR to zdecydowanie ukończenie wyższej uczelni technicznej o kierunku informatycznym lub zbliżonym. Jednak najistotniejszym punktem, który będzie miał duże znaczenie w procesie rekrutacji to bardzo dobra znajomość frameworku Ruby on Rails a także znajomość innych języków programowania (np. CSS czy HTML). Istotna będzie również wiedza na temat systemu kontroli wersji tzw. GIT a także sprawne posługiwanie się programami do tworzenia i przeprowadzania testów typu Unit Test lub RSpec. Dodatkowym atutem będzie obycie z programami JQuery mobile lub Twitter Bootstrap, ze względu na częstą potrzebę programowania na urządzenia mobilne. Oczywiście bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest już w standardzie ogłoszeń IT.

Warunki pracy

Praca odbywa się w siedzibie firmy w wyznaczonym pomieszczeniu biurowym. Niekiedy obejmuje również pracę w terenie (wdrażanie zleconych rozwiązań informatycznych). Jest to praca za pośrednictwem komputera. Może odbywać się zdalnie.

Możliwości zatrudnienia

Programiści na tym stanowisku mogą szukać zatrudnienia w różnych firmach informatycznych, które zajmują się świadczeniem usług z zakresu technologii Ruby on Rails. Oprócz tego rynek otwarty jest na freelancerów.

Warunki finansowe

Wysokość zarobków zależy przede wszystkim od posiadanych umiejętności oraz doświadczenia. Programista z większym stażem ma szanse na znacznie wyższe zarobki niż osoba początkująca.