Praca Programista Sharepoint

Charakterystyka stanowiska

Programista Sharepoint odpowiada za tworzenie, modyfikację oraz utrzymanie poprawnego działania portali czy stron stworzonych za pomocą platformy Sharepoint, która pozwala na sprawne zarządzanie i zabezpieczenie plików czy dokumentów przesyłanych między serwerem a klientem. Oprócz tego Programista dokonuje analizy, testów oraz oceny stworzonych produktów. Głównie projektuje i tworzy aplikacje w technologii .NET posługując się platformą Sharepoint a także wdraża systemy, sporządza raporty wyników pracy. Dodatkowo komponuje specyfikację wymagań, dokumentacji czy testów i dba o poprawność kodu.

Wymagania

Podobnie jak w przypadku innych programistów, oczekiwanym wykształceniem jest wykształcenie wyższe informatyczne oraz posiadanie bogatego doświadczenia w zakresie oferowanego stanowiska lub doświadczenia charakteryzującego się podobnymi obowiązkami. Niezbędna jest znajomość środowiska programistycznego .NET a w tym umiejętność projektowania, wdrażania i obsługi stworzonego narzędzia. Również wymaganiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną czy terminologią programistyczną. Dodatkowym atutem będzie umiejętność efektywnej pracy w zespole, twórczość czy śmiałe podejmowanie wyzwań.

Warunki pracy

Programista na tym stanowisku objęty jest systemem ośmiogodzinnej pracy, przez 5 dni w tygodniu. Ze względu na charakter stanowiska jest zobowiązany do dużej dyspozycyjności co może wiązać się z nadprogramowymi godzinami. Praca może być wykonywana zdalnie lub w siedzibie firmy.

Możliwości zatrudnienia

Podobnie jak w przypadku innych programistów, wyróżnia się dwie drogi zatrudnienia: objęcie posady w firmie z branży IT oferującej stanowisko Programisty Sharepoint lub stworzenie sobie zatrudnienia na własną rękę jako freelancer.

Warunki finansowe

Wysokość zarobków kształtuje głównie wielkość i kapitał firmy ale także staż pracy i zdobyte umiejętności danego pracownika.