Stanowisko Programista Sharepoint

Praca Programista Sharepoint

Charakterystyka stanowiska

Programista Sharepoint odpowiada za tworzenie, modyfikację oraz utrzymanie poprawnego działania portali czy stron stworzonych za pomocą platformy Sharepoint, która pozwala na sprawne zarządzanie i zabezpieczenie plików czy dokumentów przesyłanych między serwerem a klientem. Oprócz tego Programista dokonuje analizy, testów oraz oceny stworzonych produktów. Głównie projektuje i tworzy aplikacje w technologii .NET posługując się platformą Sharepoint a także wdraża systemy, sporządza raporty wyników pracy. Dodatkowo komponuje specyfikację wymagań, dokumentacji czy testów i dba o poprawność kodu.

Wymagania

Podobnie jak w przypadku innych programistów, oczekiwanym wykształceniem jest wykształcenie wyższe informatyczne oraz posiadanie bogatego doświadczenia w zakresie oferowanego stanowiska lub doświadczenia charakteryzującego się podobnymi obowiązkami. Niezbędna jest znajomość środowiska programistycznego .NET a w tym umiejętność projektowania, wdrażania i obsługi stworzonego narzędzia. Również wymaganiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną czy terminologią programistyczną. Dodatkowym atutem będzie umiejętność efektywnej pracy w zespole, twórczość czy śmiałe podejmowanie wyzwań.

Warunki pracy

Programista na tym stanowisku objęty jest systemem ośmiogodzinnej pracy, przez 5 dni w tygodniu. Ze względu na charakter stanowiska jest zobowiązany do dużej dyspozycyjności co może wiązać się z nadprogramowymi godzinami. Praca może być wykonywana zdalnie lub w siedzibie firmy.

Możliwości zatrudnienia

Podobnie jak w przypadku innych programistów, wyróżnia się dwie drogi zatrudnienia: objęcie posady w firmie z branży IT oferującej stanowisko Programisty Sharepoint lub stworzenie sobie zatrudnienia na własną rękę jako freelancer.

Warunki finansowe

Wysokość zarobków kształtuje głównie wielkość i kapitał firmy ale także staż pracy i zdobyte umiejętności danego pracownika.