Praca Specjalista ds. Aplikacji

Charakterystyka stanowiska

Jest to programista odpowiedzialny za rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących aplikacji internetowych a także za zapewnienie potrzebnego wsparcia technicznego. Do jego obowiązków należy również dbanie o rozwój funkcjonalności aplikacji, nadzorowanie obecnie wdrożonych instalacji czy przygotowywanie specyfikacji i procedur testowych. Oprócz tego przygotowuje koncepcje technicznych realizacji usług, prowadzi monitoring parametrów określających jakość oraz wydajność działania aplikacji a także systemów realizujących usługi. Dodatkowo wprowadza oferty do bazy danych, konfiguruje je oraz współpracuje z dostawcami oprogramowania a także utrzymuje relacje z klientami.

Wymagania

Kryterium koniecznym do spełnienia to uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w dziedzinie informatyki, telekomunikacji lub dziedzinie zbliżonej do wymienionych. Dużym atutem dla pracodawcy jest zdobyte doświadczenie praktyczne oraz techniczne w zakresie utrzymania sieci IT lub sieci telekomunikacyjnych. Dodatkowo konieczna jest znajomość różnych technologii (np. MMS, SMSC, VMS, CDMA, GSM, IN) oraz platform UNIX oraz Windows. Równie istotne jest posiadanie obszernej wiedzy na temat aplikacji usług dodanych (VAS, IN, pre-paid) a także ogólna wiedza z zakresu infrastruktury IT. Plusem mogą okazać się cechy osobiste typu komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe czy zdolność szybkiego uczenia się.

Warunki pracy

Miejscjem pracy może być biuro lub gabinet w siedzibie firmy. Jest to praca wielogodzinna przed ekranem komputera. Ma charakter indywidualny, jednak pod nadzorem.

Możliwości zatrudnienia

Branże oferujące stanowiska pracy to: Technologia, Inżynieria, Telekomunikacja lub Konstrukcje.

Warunki finansowe

Głównym wyznacznikiem wysokości zarobków są posiadane umiejętności kandydata, doświadczenie zawodowe ale także miejsce geograficzne siedziby oraz jej pozycja na rynku.