Praca Programista SAS

Charakterystyka stanowiska

Pracownik na tym stanowisku odpowiedzialny jest za projektowanie, wdrażanie a także zarządzanie środowiskiem SAS w firmie w której jest zatrudniony. SAS zostało wprowadzone przez SAS Institute i odpowiada za przetwarzanie i importowanie danych. Programista SAS zajmuje się oprócz administrowania tymi danymi również ich eksploracją. Dodatkowo w razie potrzeby udziela wsparcia technicznego oraz merytorycznego a także prowadzi szkolenia dla pracowników, raportuje funkcjonowanie systemu i projektuje systemy pomocy.

Wymagania

Najważniejszym wymaganiem koniecznym do spełnienia to wykazanie wyższego wykształcenia technicznego zdobytego na kierunku informatycznym lub pokrewnym. Bardzo często podczas rekrutacji zwraca się uwagę na dotychczasowe doświadczenie i wszelkie praktyczne umiejętności związane z oferowanym stanowiskiem. Oprócz tego od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości języków MySQL oraz SAS 4GL a także dużych zdolności analitycznych i numerycznych. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy w zespole czy radzenie sobie w sytuacjach wymagających rozwiązania nietypowych problemów.

Warunki pracy

Praca wykonywana jest za pośrednictwem komputera. Zwykle w siedzibie firmy w wyznaczonej przestrzeni biurowej.

Możliwości zatrudnienia

Zatrudnienie oferuje zdecydowanie głównie sektor informatyczny. Możliwe jest jednak też objęcie posady w firmach czy instytucjach o różnych profilach prowadzonych usług czy działalności, jeśli posiadają odpowiednie wydziały informatyczne.

Warunki finansowe

Zarobki zależą od posiadanych umiejętności, stażu pracy ale także od miejsca zatrudnienia, pozycji firmy na rynku oraz wielkości zlecenia.