Lista stanowisk

Informatyka - Programowanie

Architekt Systemów Komputerowych

Praca Architekt Systemów Komputerowych Jest to stanowisko zupełnie tożsame z Architektem Systemów Informatycznych biorąc pod uwagę pełnione obowiązki. Architekst Systemów odpowiada za koordynowanie, projektowanie, tworzenie a także administrowanie systemami komputerowymi w danym zakładzie pracy. Zajmuje się również wdrażaniem najnowszych technologii wraz ze sprzętem. Oprócz tego opracowuje procedury wykorzystywane do zapewnienia wysokiej wydajności. Dodatkowo zabezpiecza funkcjonowanie samych systemów komputerowych. czytaj więcej...

Architekt Systemu

Praca Architekt Systemu Architekt Systemu jest odpowiedzialny za zabezpieczenie systemów informatycznych a także za sporządzanie specjalnych procedur zapewniających jak najwyższą wydajność. Dodatkowo koordynuje i jest głównym wykonawcą przy procesach dotyczących projektu, wytworzenia ale także administracji systemami informatycznymi danej firmy. Architekt Systemu oprócz tego wdraża nowe technologie oraz sprzęt w miejscu zatrudnienia. czytaj więcej...

BI Developer

Praca BI Developer Business Intelligence Developer to osoba odpowiedzialna za rozwijanie i utrzymywanie istniejących baz danych. Oprócz tego tworzy nowe narzędzia, które będą mogły posłużyć do przetwarzania i przechowywania baz. Dodatkowo projektuje i tworzy procesy ETL, które wykorzystuje się do pozyskiwania danych. Do jego zadań również należy przygotowywanie całej dokumentacji technicznej związanej z realizacją projektów. Wobec innych pracowników i użytkowników jest pewną linią wsparcia technicznego. czytaj więcej...

Front-end/Back-end developer

Praca Front-end/Back-end developer Developerzy Front-end zajmują się przygotowywaniem witryny pod względem wizualnym. Wzbogacają ją o różne elementy graficzne (slidery, animacje). Natomiast Back-end developer odpowiedzialny jest za tworzenie kodu (programowanie) danej strony. Zobowiązany jest zapewnić jej w pełni techniczną funkcjonalność. Oprócz tego nadzoruje również zaplecze serwerowe a także sprawuje bezpieczeństwo nad rozwojem stosowanych rozwiązań. czytaj więcej...

Informatyk

Praca Informatyk Jest to specjalista, który zajmuje się tworzeniem, przekształcaniem a także przekazywaniem różnych danych za pośrednictwem programów komputerowych. Do jego obowiązków należy, m.in.: usuwanie usterek sprzętu czy oprogramowania w celu zapewnienia ciągłości pracy, wdrażanie nowych programów, obługa sieci komputerowej oraz jej zabezpieczenie, wszelkie aktualizacje oprogrmowań oraz administrowanie specjalistycznymi systemi informatycznymi. czytaj więcej...

Inżynier ds. Jakości Oprogramowania

Praca Inżynier ds. Jakości Oprogramowania Jest to osoba, która bierze czynny udział w rozwoju automatyzacji testów funkcjonalnych oraz dodatkowo wykonuje testy wydajnościowe. Oprócz tego testuje i wykrywa usterki opogramowań tworzonych przez programistów. Dodatkowo musi zapewnić jak najwyższą jakość tworzonego oprogramowania. czytaj więcej...

Inżynier Elektryk

Praca Inżynier Elektryk Do obowiązków Inżyniera Elektryka należy dbanie o aktualizację dokumentacji technicznej różnych instalacji. Oprócz tego zajmuje się również nadzorowaniem procesu kontroli, które zapewniają sprawne funkcjonowanie systemów dystrybucji energii elektrycznej. Dodatkowo odpowiedziany jest za nadzór nad przeprowadzanymi naprawami i remontami różnych instalacji ale także nawiązuje kontakty z podwykonawcami. Bywa, że w jego obowiązkach znajduje się również analiza i rozliczenie kosztów. czytaj więcej...

Kierownik ds. Informatyki

Praca Kierownik ds. Informatyki Pracownik na tym stanowisku zobowiązany jest dbać o rozwój wszelkich środków telinformatycznych firmy ale także o jej prawidłowe funkcjonowanie. Głównymi zadaniami jest utrzymywanie oraz zarządzanie sieciami LAN i WAN, określanie niezbędnych zasobów sprzyjających dobremu funkcjonowaniu firmy zgodnie z podjętym budżetem, określonymi terminami i celem przedsięwzięcia a także nadzór nad całym procesem tworzenia oprogramowania czy nadzór nad pracownikami i firmami współpracującymi. Prowadzi również relację z ważnymi klientami, kreuje wizerunek firmy oraz zajmuje się rozmowami handlowymi. czytaj więcej...

Kierownik Projektu

Praca Kierownik Projektu Zakres obowiązków osoby na tym stanowisku zależy głównie od danego projektu. Kierownik odpowiada za powstanie a także efekt końcowy projektu. Kontroluje wszelkie zadania związane ze zleceniem, harmonogramuje je i dba o sprawną realizację. Dodatkowo określa potrzeby do wykonania projektu, przygotowuje pełną dokumentację projektową do katalogów a także pozostałych materiałów promocyjnych. Oprócz tego prowadzi bieżący monitoring wszystkich postępów projektu a także współpracuje z poddostawcami i firmami kooperującymi. Wspólnie z zarządem może udzielać szkoleń. czytaj więcej...

Kierownik Zespołu

Praca Kierownik Zespołu Zatrudniony na tym stanowisku odpowiada za pełną koordynację obowiązków działu IT. Jako Kierownik zobowiązany jest do planowania i rozdzielania zadań dla poszczególnych zespołów projektowych. Oprócz tego zapewnia administrację kontami użytkowników, systemami a także bazami danych. Dodatkowo w zakres jego obowiązków wchodzi współpraca z innymi działami danej organizacji ale także dbanie o wdrażanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w pracy. czytaj więcej...

Młodszy Programista

Praca Młodszy Programista Młodszy Programista zajmuje stanowisko trochę niższe niż zwykły programista ze względu na mniejszy zakres uprawnień czy możliwości zarządzania. Do obowiązków Młodszego Programisty należy tworzenie różnych aplikacji, programów czy narzędzi w określonym języku programowania. Zazwyczaj odpowiada za tworzenie dokumentacji technicznej do wykonanych przez niego aplikacji czy programów a także stanowi pewne wsparcie techniczne. Oprócz tego zajmuje się realizacją wszelkich prac programistycznych zleconych przez klientów jednocześnie współpracując z doświadczonymi specjalistami. czytaj więcej...

Pracownik Tester

Praca Pracownik Tester Jak sama nazwa wskazuje osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za testowanie jakiegoś produktu lub sprzętu, biorą pod uwagę jego stabilność, jakość i wydajność. Do zadań takiego pracownika należy sprawdzanie zgodności implementacji z panującymi standardami, testowanie oprogramowania a także tworzenie testowych przypadków. Oprócz tego pracownik Pracownik Tester zajmuje się przygotowywaniem raportów zawierających wyniki testów, tworzeniem testów automatycznych ale także pisanie samych skryptów i scenariuszy testowych. Dodatkowo współpracuje z programistami, analitykami a także projektantami na każdym poziomie produkcji. czytaj więcej...

Programista

Praca Programista Jest to osoba, która odpowiada za tworzenie oraz rozwój oprogramowania a także wdraża te programy komputerowe do użytku (np. programy: systemowe, narzędziowe, aplikacyjne lub zarządzające bazami danych). Bywa, że konieczna jest współpraca z zespołem programistów gdy zlecony zostanie do stworzenia dużo bardziej skomplikowany program. Oprócz tego programista uczestniczy w powstawaniu różnych narzędzi mających na celu wsparcie procesu testowania (np. C#, VBScript, VBA, Java, JCL, PHP, T-SQL). W zakres jego obowiązków zalicza się również koordynowanie i zarządzanie projektami, tworzenie projektów ich realizacja oraz zapewnienie rozwoju aplikacji dla systemów Windows i UNIX a także wydawanie opinii dotyczących dokumentacji analitycznej ale również zapewnianie jakość stworzonego oprogramowania. czytaj więcej...

Programista .NET

Praca Programista .NET Osoba na stanowisku Programisty.NET (.NET Framework, platforma programistyczna) zobowiązana jest do projektowania oraz wdrażania aplikacji, systemów komputerowych czy programów, zazwyczaj przy użyciu języków C# lub C++. Dodatkowo zajmuje się specjalizacją w obsłudze konkretnego języka programowania a także posiada wszelkie konieczne kwalifikacje oraz obszerną wiedzę, która pozwala mu na efektywne spełnianie oczekiwań klienta. czytaj więcej...

Programista Android

Praca Programista Android Programista Android odpowiedzialny jest za tworzenie projektów aplikacji a także za wdrażanie ich na telefony komórkowe, tablety, netbooki itp. Oprócz tego osoba na tym stanowisku specjalizuje się w konkretnym języku programowania lub środowisku programistycznym. Dodatkowo posiadając konieczne kwalifikacje i praktyczną znajomość zagadnień, może efektywnie spełniać wszelkie oczekiwania klienta. Jednocześnie zajmuje się późniejszą obsługą wdrożonego zlecenia a także modernizacją systemu. Wszelkie aplikacje dystrybuowane są przez Android Market, gdzie można znaleźć zarówno płatne jak i darmowe aplikacje. czytaj więcej...