Informatyka - Programowanie

Praca Architekt Systemów Komputerowych

Architekt Systemów Komputerowych

Jest to stanowisko zupełnie tożsame z Architektem Systemów Informatycznych biorąc pod uwagę pełnione obowiązki. Architekst Systemów odpowiada za koordynowanie, projektowanie, tworzenie a także administrowanie systemami komputerowymi w danym zakładzie pracy. Zajmuje się również wdrażaniem najnowszych technologii wraz ze sprzętem. Oprócz tego opracowuje procedury wykorzystywane do zapewnienia wysokiej wydajności. Dodatkowo zabezpiecza funkcjonowanie samych systemów komputerowych. czytaj więcej...
Praca BI Developer

BI Developer

Business Intelligence Developer to osoba odpowiedzialna za rozwijanie i utrzymywanie istniejących baz danych. Oprócz tego tworzy nowe narzędzia, które będą mogły posłużyć do przetwarzania i przechowywania baz. Dodatkowo projektuje i tworzy procesy ETL, które wykorzystuje się do pozyskiwania danych. Do jego zadań również należy przygotowywanie całej dokumentacji technicznej związanej z realizacją projektów. Wobec innych pracowników i użytkowników jest pewną linią wsparcia technicznego. czytaj więcej...
Praca Inżynier Elektryk

Inżynier Elektryk

Do obowiązków Inżyniera Elektryka należy dbanie o aktualizację dokumentacji technicznej różnych instalacji. Oprócz tego zajmuje się również nadzorowaniem procesu kontroli, które zapewniają sprawne funkcjonowanie systemów dystrybucji energii elektrycznej. Dodatkowo odpowiedziany jest za nadzór nad przeprowadzanymi naprawami i remontami różnych instalacji ale także nawiązuje kontakty z podwykonawcami. Bywa, że w jego obowiązkach znajduje się również analiza i rozliczenie kosztów. czytaj więcej...
Praca Kierownik ds. Informatyki

Kierownik ds. Informatyki

Pracownik na tym stanowisku zobowiązany jest dbać o rozwój wszelkich środków telinformatycznych firmy ale także o jej prawidłowe funkcjonowanie. Głównymi zadaniami jest utrzymywanie oraz zarządzanie sieciami LAN i WAN, określanie niezbędnych zasobów sprzyjających dobremu funkcjonowaniu firmy zgodnie z podjętym budżetem, określonymi terminami i celem przedsięwzięcia a także nadzór nad całym procesem tworzenia oprogramowania czy nadzór nad pracownikami i firmami współpracującymi. Prowadzi również relację z ważnymi klientami, kreuje wizerunek firmy oraz zajmuje się rozmowami handlowymi. czytaj więcej...
Praca Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Zakres obowiązków osoby na tym stanowisku zależy głównie od danego projektu. Kierownik odpowiada za powstanie a także efekt końcowy projektu. Kontroluje wszelkie zadania związane ze zleceniem, harmonogramuje je i dba o sprawną realizację. Dodatkowo określa potrzeby do wykonania projektu, przygotowuje pełną dokumentację projektową do katalogów a także pozostałych materiałów promocyjnych. Oprócz tego prowadzi bieżący monitoring wszystkich postępów projektu a także współpracuje z poddostawcami i firmami kooperującymi. Wspólnie z zarządem może udzielać szkoleń. czytaj więcej...
Praca Kierownik Zespołu

Kierownik Zespołu

Zatrudniony na tym stanowisku odpowiada za pełną koordynację obowiązków działu IT. Jako Kierownik zobowiązany jest do planowania i rozdzielania zadań dla poszczególnych zespołów projektowych. Oprócz tego zapewnia administrację kontami użytkowników, systemami a także bazami danych. Dodatkowo w zakres jego obowiązków wchodzi współpraca z innymi działami danej organizacji ale także dbanie o wdrażanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w pracy. czytaj więcej...
Praca Młodszy Programista

Młodszy Programista

Młodszy Programista zajmuje stanowisko trochę niższe niż zwykły programista ze względu na mniejszy zakres uprawnień czy możliwości zarządzania. Do obowiązków Młodszego Programisty należy tworzenie różnych aplikacji, programów czy narzędzi w określonym języku programowania. Zazwyczaj odpowiada za tworzenie dokumentacji technicznej do wykonanych przez niego aplikacji czy programów a także stanowi pewne wsparcie techniczne. Oprócz tego zajmuje się realizacją wszelkich prac programistycznych zleconych przez klientów jednocześnie współpracując z doświadczonymi specjalistami. czytaj więcej...
Praca Pracownik Tester

Pracownik Tester

Jak sama nazwa wskazuje osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za testowanie jakiegoś produktu lub sprzętu, biorą pod uwagę jego stabilność, jakość i wydajność. Do zadań takiego pracownika należy sprawdzanie zgodności implementacji z panującymi standardami, testowanie oprogramowania a także tworzenie testowych przypadków. Oprócz tego pracownik Pracownik Tester zajmuje się przygotowywaniem raportów zawierających wyniki testów, tworzeniem testów automatycznych ale także pisanie samych skryptów i scenariuszy testowych. Dodatkowo współpracuje z programistami, analitykami a także projektantami na każdym poziomie produkcji. czytaj więcej...
Praca Programista

Programista

Jest to osoba, która odpowiada za tworzenie oraz rozwój oprogramowania a także wdraża te programy komputerowe do użytku (np. programy: systemowe, narzędziowe, aplikacyjne lub zarządzające bazami danych). Bywa, że konieczna jest współpraca z zespołem programistów gdy zlecony zostanie do stworzenia dużo bardziej skomplikowany program. Oprócz tego programista uczestniczy w powstawaniu różnych narzędzi mających na celu wsparcie procesu testowania (np. C#, VBScript, VBA, Java, JCL, PHP, T-SQL). W zakres jego obowiązków zalicza się również koordynowanie i zarządzanie projektami, tworzenie projektów ich realizacja oraz zapewnienie rozwoju aplikacji dla systemów Windows i UNIX a także wydawanie opinii dotyczących dokumentacji analitycznej ale również zapewnianie jakość stworzonego oprogramowania. czytaj więcej...
Praca Programista Android

Programista Android

Programista Android odpowiedzialny jest za tworzenie projektów aplikacji a także za wdrażanie ich na telefony komórkowe, tablety, netbooki itp. Oprócz tego osoba na tym stanowisku specjalizuje się w konkretnym języku programowania lub środowisku programistycznym. Dodatkowo posiadając konieczne kwalifikacje i praktyczną znajomość zagadnień, może efektywnie spełniać wszelkie oczekiwania klienta. Jednocześnie zajmuje się późniejszą obsługą wdrożonego zlecenia a także modernizacją systemu. Wszelkie aplikacje dystrybuowane są przez Android Market, gdzie można znaleźć zarówno płatne jak i darmowe aplikacje. czytaj więcej...