Praca Inżynier Elektryk

Charakterystyka stanowiska

Do obowiązków Inżyniera Elektryka należy dbanie o aktualizację dokumentacji technicznej różnych instalacji. Oprócz tego zajmuje się również nadzorowaniem procesu kontroli, które zapewniają sprawne funkcjonowanie systemów dystrybucji energii elektrycznej. Dodatkowo odpowiedziany jest za nadzór nad przeprowadzanymi naprawami i remontami różnych instalacji ale także nawiązuje kontakty z podwykonawcami. Bywa, że w jego obowiązkach znajduje się również analiza i rozliczenie kosztów.

Wymagania

Podstawowym wymaganiem jest udokumentowanie posiadanego wykształcenia (wyższe, kierunkowe) oraz posiadanie doświadczenia zawodowego. Do codziennej pracy obowiązkowe jest uzyskanie wszystkich uprawnień (SEP). Oprócz tego pożądana jest znajomość rysunku technicznego oraz pakietu MS Office. Dodatkowo Inżynier Elektryk musi umieć obsługiwać AUTOCAD. Ze względu na możliwość występowania zleceń międzynarodowych wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Mile widziana jest znajomość innych języków obcych oraz posiadanie prawa jazdy kat. B z uwagi na zwiększone potrzeby mobilności. Istotne jest też by Inżynier cechował się szczególną spostrzegawczością, rzetelnością a także wyobraźnią przestrzenną.

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być przygotowana i otwarta na częste wyjazdy gdyż potrzeba mobilności nabrała na znaczeniu. Praca Inżyniera jest na pewno pracą stresującą i wymagającą dużej odpowiedzialności. Z racji tego pracownik musi potrafić podejmować szybko trafne decyzje oraz sprawnie rozwiązywać problemy.

Możliwości zatrudnienia

Osoby ubiegające się o to stanowisko posiadają liczne możliwości znalezienia pracy. Głównie firmy z branży telekomunikacyjnej czy informatycznej oferują miejsca pracy ale także można szukać posady w przemyśle.

Warunki finansowe

Zarobki głównie zależą od posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia danego pracownika.

Najnowsze oferty pracy - Inżynier Elektryk