Praca Architekt Systemów Komputerowych

Charakterystyka stanowiska

Jest to stanowisko zupełnie tożsame z Architektem Systemów Informatycznych biorąc pod uwagę pełnione obowiązki. Architekst Systemów odpowiada za koordynowanie, projektowanie, tworzenie a także administrowanie systemami komputerowymi w danym zakładzie pracy. Zajmuje się również wdrażaniem najnowszych technologii wraz ze sprzętem. Oprócz tego opracowuje procedury wykorzystywane do zapewnienia wysokiej wydajności. Dodatkowo zabezpiecza funkcjonowanie samych systemów komputerowych.

Wymagania

Osoba na tym stanowisku przede wszystkim musi mieć wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyczne) lub pokrewne. Niezwykle istotne w procesie rekrutacji jest ustalenie posiadanego doświadczenia kandydata gdyż pracodawcy zwracają na to szczególną uwagę. Oprócz tego taka osoba musi wykazać się dużą wiedzą na temat informatyki. Plusem może okazać się świetna samoorganizacja pracy, odpowiedzialność a także sumienność.

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku wykonuje swoją pracę w oparciu o odpowiednie środowiska programistyczne a także za pośrednictwem komputera.

Możliwości zatrudnienia

Głównymi branżami w których osoba w tym zawodzie może poszukiwać zatrudnienia to zdecydowanie branże IT i telekomunikacyjna. Istnieje także możliwość znalezienia posady w przedsiębiorstwach należących do innych sektorów rynku.

Warunki finansowe

Wysokość wynagrodzenia jest ciężka do oszacowania. Uwarunkowana jest głównie posiadanym doświadczeniem, umiejętnościami oraz pozycją firmy na rynku.