Praca Inżynier ds. Jakości Oprogramowania

Charakterystyka stanowiska

Jest to osoba, która bierze czynny udział w rozwoju automatyzacji testów funkcjonalnych oraz dodatkowo wykonuje testy wydajnościowe. Oprócz tego testuje i wykrywa usterki opogramowań tworzonych przez programistów. Dodatkowo musi zapewnić jak najwyższą jakość tworzonego oprogramowania.

Wymagania

Wymagane jest od takiej osoby posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego oraz doświadczenie w testach wydajnościowych. Oprócz tego musi wykazać się znajomością zagadnień z zakresu kontroli jakości oprogramowania. Dodatkowo powinien sprawnie przeprowadzać testy funkcjonalne aplikacji wraz z tworzeniem raportów. Ważną kwestią jest również posługiwanie się językami PHP i SQL, znajomość aplikacji JMeter a także znajomość systemów Linux/UNIX. Przy rekrutacji brana jest też pod uwagę biegłość w języku angielskim.

Warunki pracy

Pracownik wykonuje swoje obowiązki w biurze na terenie siedziby firmy w której jest zatrudniony. Praca ma charakter umysłowy i samodzielny. Wykonywana jest w trybie stacjonarnym.

Możliwości zatrudnienia

Inżynier ds. Jakości Oprogramowania może szukać zatrudnienia nie tylko w polskich firmach ale także może odnaleźć swoje miejsce na arenie międzynarodowej. Oczywiście brana jest pod uwagę branża IT.

Warunki finansowe

Wysokość wynagrodzenia zależy od umiejętności danego pracownika oraz prestiżu firmy. Oprócz podstawowej pensji mogą przysługiwać mu różnego rodzaju premie.