Praca Młodszy Programista

Charakterystyka stanowiska

Młodszy Programista zajmuje stanowisko trochę niższe niż zwykły programista ze względu na mniejszy zakres uprawnień czy możliwości zarządzania. Do obowiązków Młodszego Programisty należy tworzenie różnych aplikacji, programów czy narzędzi w określonym języku programowania. Zazwyczaj odpowiada za tworzenie dokumentacji technicznej do wykonanych przez niego aplikacji czy programów a także stanowi pewne wsparcie techniczne. Oprócz tego zajmuje się realizacją wszelkich prac programistycznych zleconych przez klientów jednocześnie współpracując z doświadczonymi specjalistami.

Wymagania

Wymogiem, który muszą spełnić przyszli młodsi programiści to posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku informatycznym. Doświadczenie na tym stanowisku nie jest koniecznością, możliwość zatrudnienia mogą mieć już studenci wykazujący się dużymi zdolnościami do programowania. Atutem mogą okazać się jednak odbyte staże czy praktyki. Od takiego kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości chociaż jednego języka programowania a także biegłej znajomości języka angielskiego. Dodatkowo taki programista powinien świetnie operować terminologią programistyczną a także sprawnie tworzyć dokumentację techniczną (również w języku angielskim).

Warunki pracy

Miejscem pracy jest zazwyczaj gabinet lub biuro w siedzibie pracy, niekiedy może odbywać się w formie pracy zdalnej. Wymiar czasowy jaki obowiązuje osobę na tym stanowisku to osiem godzin dziennie, jednak trzeba wspomnieć iż zdarza się konieczność pracy po godzinach. Jest to na ogół Praca ma charakter indywidualny, raczej samodzielny, bywa czasem, że przy pracach nad projektem współpracuje zespół kilku programistów.

Możliwości zatrudnienia

Pracę na ty stanowisku można dostać w firmach praktycznie z każdej możliwej branży i sektora gospodarki. Mogą to być firmy medyczne, budowlane, finansowe czy farmaceutyczne. Jednak głównym oferentem są firmy z branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej.

Warunki finansowe

Pensje na tym stanowisku nie są wyjątkowo wysokie ze względu na fakt iż jest to pierwszy etap rozwojowy w tym zawodzie. Na znacznie lepsze zarobki można liczyć posiadając dłuższe doświadczenie w programowaniu a także zdobywając kolejne szczeble w karierze.