Praca Programista

Charakterystyka stanowiska

Jest to osoba, która odpowiada za tworzenie oraz rozwój oprogramowania a także wdraża te programy komputerowe do użytku (np. programy: systemowe, narzędziowe, aplikacyjne lub zarządzające bazami danych). Bywa, że konieczna jest współpraca z zespołem programistów gdy zlecony zostanie do stworzenia dużo bardziej skomplikowany program. Oprócz tego programista uczestniczy w powstawaniu różnych narzędzi mających na celu wsparcie procesu testowania (np. C#, VBScript, VBA, Java, JCL, PHP, T-SQL). W zakres jego obowiązków zalicza się również koordynowanie i zarządzanie projektami, tworzenie projektów ich realizacja oraz zapewnienie rozwoju aplikacji dla systemów Windows i UNIX a także wydawanie opinii dotyczących dokumentacji analitycznej ale również zapewnianie jakość stworzonego oprogramowania.

Wymagania

Podstawowym kryterium, które musi spełnić Programista to posiadanie wyższego wykształcenia informatycznego. Uznawane jest również średnie wykształcenie informatyczne lub ukończone studia podyplomowe czy posiadane kursy dokształcające. Kandydat musi również posiadać obszerną wiedzę z zakresu języków programowania (Java, Visual C++, Visual FoxPro), administracji systemami UNIX oraz Windows a także z zakresu zagadnień dotyczących sieci czy protokołów TCP/IP. Równie ważna jest umiejętność tworzenia zapytań SQL oraz tworzenie bezpiecznych i wydajnych kodów. Istotna jest także znajomość języka angielskiego, który jest to język podstawowy w tej branży. Stanowisko mogą objąć osoby niepełnosprawne w tym niedosłyszące, niesłyszące czy poruszające się na wózku.

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych typu biuro czy gabinet. Występuje czasem konieczność pracy w terenie, kiedy programista zobowiązany jest wdrożyć dane oprogramowanie. Może być to praca indywidualna ale także zespołowa, jeśli tego wymaga dany projekt. Wymiar czasu to zwykle system ośmiogodzinny, chociaż często programista sam określa swój zakres czasowy pracy. Zawód ten ma to do siebie, że od pracownika wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i śledzenia wszelkich nowinek i zmian na rynku informatycznym.

Możliwości zatrudnienia

Stanowisko programisty najczęściej obejmowane jest w firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowań. Jednak istnieje możliwość znalezienia posady w wielu innych dziedzinach.

Warunki finansowe

Wysokość pensji uzależniona jest od umiejętności danego pracownika, jego specjalizacji a także od miejsca zatrudnienia.

Najnowsze oferty pracy - Programista

Java Developer
Białystok, 2024-04-20 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Java Developer
Łódź, 2024-04-20 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Java Developer
Gdańsk, 2024-04-20 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Java Developer
Katowice, 2024-04-20 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Java Developer
Rzeszów, 2024-04-20 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt