Lean Management

Lean Management (szczupłe zarządzanie) jest to koncepcja zarządzania, która w swoich założeniach mówi o dostosowaniu danego przedsiębiorstwa do warunków gospodarowania panujących na rynku. Jest pewnym sposobem zarządzania, który jest wykorzystywany głównie w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Duży nacisk kładzie na kształtowanie bezpośrednich oraz długotrwałych kontaktów z dostawcami czy odbiorcami. Odpowiada za racjonalizację zadań skupiających się na zarządzaniu majątkiem firmy, personelem. Całe podejście zmierza do uzyskania wysokiego poziomu zarówno jakości produktów jak i produktywności. Koncepcja zakłada również :

 • podział odpowiedzialności
 • elastyczność struktury organizacyjnej
 • bieżące udoskonalanie organizacji za pośrednictwem szkoleń pracowników i kadry
 • wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych.

Lean Management jest podejściem, którego głównym przesłaniem jest także unikanie każdego rodzaju marnotrawstwa. Polega to na wyeliminowaniu wszelkich czynności, które w żaden sposób nie wpływają na wartość produktu. Jednymi ze źródeł, które możemy wymienić jako potencjalne źródła marnotrawstwa / typy marnotrawstwa to:

 • niepotrzebny transport materiałów pomiędzy funkcyjnymi obszarami
 • wytwarzanie produktów bez wcześniejszego zamówienia klienta
 • przemieszczanie się ludzi w trakcie pracy
 • zbyt długi okres wykonywania operacji, związany z niepoprawnie zaprojektowanym produktem lub narzędziami
 • większe niż absolutne minimum zapasy materiałowe
 • bezczynne oczekiwanie maszyn bądź ludzi na opóźnione dostawy czy kolejne kroki w danym procesie
 • błędy lub braki, które wymagają naprawy.

Koncepcja wyróżnia się pewnymi zasadami szczupłego zarządzania, które wpłynęły na przyspieszenie procesu jej upowszechniania i nadały jej bardziej strategicznego charakteru. W książce Lean Thinking przedstawiono pięć zasad zgodnie z którymi powinna działać szczupła organizacja. Zasady:

 1. Określenie wartości dla klienta - wartościami są między innymi: funkcjonalność, jakość, wygląd, terminowość, cena, dostępność czy usługi dodatkowe. Określenie tych wartości pozwala wyeliminować marnotrawstwo.
 2. Zidentyfikowanie strumienia wartości - strumień wartości w tej koncepcji oznacza organizację wielu powiązanych ze sobą czynności. Dotyczy on jednocześnie i przetwarzania materiałów jak i informacji.
 3. Ciągły przepływ - odpowiada za zapewnienie w operacjach ciągłego przepływu czyli polega na wytwarzaniu produktu w sposób płynny, który umożliwia szybkie przechodzenie danego produktu/usługi.
 4. System ssący - wiąże się z dostarczaniem klientowi produktu bądź usługi w pełni odpowiadającej jego potrzebom, zgłoszenie zapotrzebowania przez klienta uruchamia kolejne etapy produkcji.
 5. Dążenie do doskonałości - warunkiem utrzymania szczupłego zarządzania jest też ciągłe doskonalenie jego wszystkich procesów działających w danej organizacji.