Project Management - XPrince

XPrince

XPrince to metodyka tworzenia oprogramowania łącząca takie nurty inżynierii oprogramowania jak: lekki i zwinnym skupiający się na wartości biznesowej danego oprogramowania oraz sformalizowany, oparty na zdefiniowanych procesach i dokumentacji. XPrince kładzie głównie nacisk na zarządzanie procesowe przy jednoczesnym szacowaniu pracochłonności oraz zbieraniu wymagań a także na przewidywalności. Głównym celem tej metodyki jest wyważenie pomiędzy dyscypliną a zwinnością. czytaj więcej...