Project Management

Six Sigma

Project Management - Six Sigma Six Sigma to metoda zarządzania, która głównie opiera się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia maksymalnie perfekcyjnej jakości co oznacza sprawną eliminację defektów, strat a także różnych problemów związanych z jakością niezależnie od dziedziny produkcji, usługi itp. Jest to swoista kultura organizacyjna, która swoim działaniem motywuje ludzi do współpracy dla osiągnięcia jeszcze wyższych poziomów wydajności oraz efektywności. czytaj więcej...

TenStep

Project Management - TenStep TenStep to metodyka zarządzania projektami, głównie specjalizuje się w rozwoju metodyk biznesowych, consultingu czy szkoleniach. Została stworzona na bazie metodyki Project Management Body of Knowledge. To metodyka elastyczna i w zupełności skalowalna. Dostarcza wszystkiego co potrzebne do prowadzenia projektów dowolnej, zmiennej skali. Jej zaletami są przede wszystkim elastyczność oraz skalowalność proponowanych rozwiązań. czytaj więcej...

XPrince

Project Management - XPrince XPrince to metodyka tworzenia oprogramowania łącząca takie nurty inżynierii oprogramowania jak: lekki i zwinnym skupiający się na wartości biznesowej danego oprogramowania oraz sformalizowany, oparty na zdefiniowanych procesach i dokumentacji. XPrince kładzie głównie nacisk na zarządzanie procesowe przy jednoczesnym szacowaniu pracochłonności oraz zbieraniu wymagań a także na przewidywalności. Głównym celem tej metodyki jest wyważenie pomiędzy dyscypliną a zwinnością. czytaj więcej...