Metodyki zarządzania projektami

Pojęcie projektu dotyczy pewnego zbioru aktywności, które zmierzają do osiągnięcia wcześniej założonego celu. Wszelkie działania są ze sobą powiązane w jasny ale złożony sposób i są zorientowane na stworzenie unikatowego produktu, usługi lub zupełnie innego celu. Projekt również charakteryzuje się tym, że posiada zaplanowany zarówno swój początek jak i koniec. Rozpoczynając pracę nad danym projektem, konieczne jest podjęcie pewnej metody, która ułatwi kierowanie procesem projektu i oprócz tego da nam wskazówki czego lepiej byłoby unikać lub jak postępować w danej sytuacji.

Metodyka to w pewnym rodzaju ogół zasad mówiących nam o tym jak właśnie należy wykonać konkretną czynność. W tym przypadku metodyka zarządzania projektami przede wszystkim zajmuje się efektywnym osiągnięciem celów danego projektu przy jednoczesnej ocenie ryzyka całego projektu. Praca nad projektem składa się z kilku etapów i może być prowadzona z wykorzystaniem różnych metodyk. Każda z metodyk zarządzania projektem skupia swoją uwagę na innych elementach i wykorzystuje różnorodne reguły postępowania. Rodzaje i wybór odpowiedniej metodyki zależą od złożoności danego projektu, wyróżnia się trzy stopnie: mały, średni i duży. Wpływ na wybór odpowiedniej metodyki ma również dojrzałość organizacji czy zespołu projektowego czyli to w jaki sposób przebiega organizacja projektu lub jaki czas zostaje poświęcony na doskonalenie owego projektu.

Ostatnim parametrem wpływającym również na wybór odpowiedniej metodyki to dojrzałości samego klienta, jego zaangażowanie czy świadomość oczekiwanych efektów.