Scrum

Scrum jest to metodyka zarządzania procesami, jedna z metodyk zwinnych. Warto dodać, że jest to też metodyka przyrostowa oraz iteracyjna. Zgodnie z tą metodyką, rozwój danego produktu jest podzielony na mniejsze iteracje, tak zwane sprinty (przedział czasowy zwany przebiegiem), które następują po sobie. Efektem takiego przebiegu powinna być kolejna działająca wersja produktu, natomiast jego długość nie może przekraczać miesiąca, co daje nam w praktyce długość sprintów od 1 do 4 tygodni. Głównym celem metodyki jest kreowanie wartości na każdym poszczególnym etapie przygotowania oraz realizowania projektu biorąc pod uwagę dynamiczne otoczenie wraz z kapitałem ludzkim.

Metodyka Scrum koncentruje się przede wszystkim na:

 • pełnej samoorganizacji zespołu projektowego
 • dołączaniu do procesu wytwórczego przyszłych użytkowników
 • dostarczaniu coraz bardziej dopracowanych wyników projektu.

W strukturze metody Scrum możemy wyróżnić tak zwane zespołu scrumowe, zdarzenia oraz artefakty. Skład zespołu scrumowego opiera się na takich rolach jak:

 1. Zespół deweloperski (Development Team) - tworzy go grupa osób, najczęściej składa się od trzech do dziewięciu osób, podstawowymi cechami zespołu są:
  • samoorganizacja - dotyczy braku formalnej hierarchii ale także samodzielnego dobierania zadań do wykonania w konkretnej iteracji, natomiast w związku z odpowiedzialnością zespołu jako całości nie ma w nim podziałów, ani funkcjonalnych ani hierarchicznych
  • wskroś-funkcjonalność - jest to pewnego rodzaju zapewnienie, że cały Zespół Deweloperski posiada odpowiednie kompetencje, które są niezbędne do wytworzenia danego produktu.
 2. Scrum Master - działalność jego ma wspierać i pomagać Zespołowi między innymi podczas eliminowania przeszkód w trakcie realizacji celów danej iteracji, oprócz tego Scrum Master pomaga w odpowiednim zrozumieniu metody jak i samej koncepcji zwinności, dodatkowo odpowiada za coaching oraz edukację członków Zespołu Deweloperskiego, za dbanie o poziom interakcji w tym zespole.
 3. Właściciel produktu (Product Owner) - odpowiada za maksymalizację wartości pracy Zespołu oraz samego produktu, oprócz tego jako jedyny posiada kwalifikacje do zarządzania Rejestrem Produktu w którym określa zadania do wykonania, dodatkowo tylko właściciel produktu może w wyjątkowych przypadkach decydować o przerwaniu Sprintu.

Wszelkie zdarzenia w metodyce Scrum objęte są bardzo ścisłym pomiarem czasowym. Mają za zadanie uporządkować oraz jednocześnie utrzymywać regularność spotkań. Wszystkie zdarzenia są ograniczone czasowo co wiąże się z tym, że zespół nie marnuje niepotrzebnie czasu podczas spotkań. Wymienić możemy takie zdarzenia jak:

 • sprint
 • planowanie sprintu
 • codzienny sprint
 • przegląd sprintu
 • retrospektywa sprintu.

Natomiast artefakty w tej metodyce przedstawiają pracę a także wszelkie uzyskane dzięki niej efekty. Zapewniają w ten sposób przejrzystość projektu a także sprzyjają inspekcji oraz adaptacji wypracowanego zdarzenia. Istnieją trzy tego typu artefakty w tej metodyce i są to: rejestr produktu, rejestr sprintu oraz przyrost.