Praca programista ABAP

ABAP (ang. Advanced Business Application Programming Objects) jest wewnętrznym językiem programowania dla serwerów aplikacji SAP. Obecnie znaleźć go można obok Javy jako wiodący język programowania dla programistów SAP Application Server .

Początkiem języka ABAP uznaje się rok 1980 w którym to został opracowany. Pierwotnie służył do tworzenia prostych raportów w systemie SAP R/2. Była to platforma, która pozwalała wielkim korporacjom na budowanie aplikacji mainframe, służącymi do zarządzania finansami, materiałami a także księgowością finansową. ABAP wyróżniał się spośród innych języków programowania gdyż jako jeden z pierwszych posiadał ideę LDB (logiczne bazy danych). Idea ta dostarczała wysokiego poziomu abstrakcji nad bazą danych. Kolejną platformą do stworzenia której posłużył ABAP, była platforma SAP R/3. Wykorzystywany był również do poszerzania standardu platformy SAP oraz do tworzenia własnych rozwiązań. Obecnie ABAP nadal jest językiem wiodącym w programowaniu platformy SAP R/3 ale także jak wspomniano wcześniej kooperuje u boku Javy ale i używany jest jako język skryptów, wykonywanych po stronie serwera w technologii BSP (ang. Business Server Pages).

Język ABAP przypomina w niektórych swoich specjalizacjach Cobola, na przykład jeśli chodzi o składnię. Warto wspomnieć, że ABAP jest językiem programowania platformy SAP NetWeaver 7.0. Platforma ta umożliwia tworzenie rozwiązań do zarządzania korporacjami w sposób kompleksowy. Programy ABAP nie są przechowywane w oddzielnych plikach, rezydują w bazie danych systemu SAP. Natomiast w bazie danych, programy przechowywane są jako kod źródłowy lub kod wygenerowany. Dodatkowo ABAP wyposażony jest w interfejs bazodanowy, który zamienia instrukcje ABAP (Open SQL), niezależnie od użytej bazy danych na instrukcje natywne i zrozumiałe dla zastosowanego systemu (Native SQL).

Nie jest to język wyjątkowo skomplikowany co zdecydowanie sprzyja programistom ABAP , jednak wymaga od nich wiedzy na temat budowania relacyjnych baz danych a także koncepcji programowania obiektowego.