Praca programista ASP.NET

ASP.NET stanowi pewien zbiór technologii pozwalających na dynamiczne tworzenie stron internetowych, opartych na frameworku stworzonym przez Microsoft.

Za początek technologii ASP.NET można uznać rok 1997 w którym to za sprawą Marka Andersa i Scotta Guthriego, powstał prototyp wersji o wstępnej nazwie XSL. Początkowo wersja ta została stworzona za pomocą Javy. Niedługo po tym utworzono nową platformę, tym razem w oparciu o CLR (Common Language Runtime), która oferowała obiektowo-zorientowane środowisko programistyczne. Natomiast kolejnej reimplementacji dokonano posługując się językiem C#. Po tym przyjęto inną nazwę - „Projekt Cool”, jednak ze względu na to, że nie została pomyślnie przyjęta, zmieniono ją na ASP+. Dalej w maju roku 2000 odbyła się pierwsza prezentacja ASP+, prowadzona przez Marka Andersa. Natomiast już w drugiej połowie roku 2000, ostatecznie zmieniono nazwę na ASP.NET.

Język ten służy programistom ASP.NET do budowy różnych aplikacji internetowych oraz aplikacji typu XML Web Services. Głównym celem tej technologii było stworzenie narzędzia ułatwiającego szybkie i jednocześnie proste tworzenie rozbudowanych serwisów internetowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy programista ASP.NET nie powinien mieć problemów ze wspomnianymi większymi serwisami internetowymi. Dodatkowo dzięki zastosowaniu programowania zdarzeniowego, można odróżnić kod aplikacji (tworzonego w C# czy Visual Basic) od warstwy prezentacji, co przyczyniło się do możliwości wielokrotnego wykorzystania tego samego kodu. Wszelkie strony, które wykorzystują ASP.NET uruchamiają się za pomocą serwera, umożliwiającego wygenerowanie treści XML, HTML czy WML. Oprócz tego technologia ta jest wspierana przez pewien wątkowo-kierowany model programistyczny, który separuje warstwę logiki od warstwy prezentacji. Odpowiada on za znaczną poprawę wydajności działania aplikacji. Warto dodać, że logika stron ASP.NET a także XML Web Services może być tworzona w językach Microsoft Visual C# .NET czy Microsoft Visual Basic ale również w innych językach, które wspierają technologię Microsoft .NET Framework.

Technologia wciąż była rozwijana i dokładano wszelkich starań by w pełni zadowalała swoich użytkowników. Tak powstało kilka jej wersji.

Przykładowy kod programisty ASP.NET

ASP.NET Przykład #1

  <script runat="server">
  Sub submit(Source As Object, e As EventArgs)
     button1.Text="You clicked me!"
  End Sub
  </script>
  
  <!DOCTYPE html>
  <html><body>
  
  <form runat="server">
    <asp:Button id="button1" Text="Click me!" runat="server" OnClick="submit" />
  </form>
  
  </body></html>
  

Najnowsze oferty pracy - ASP.NET