Języki programowania

PHP

Praca PHP Śmiało można stwierdzić iż język PHP jest jednym z filarów współczesnych stron WWW. Wykorzystuje się go nie tylko w mechanizmach wyświetlania treści ale także w elementach interaktywnych. Obecnie nie ma praktycznie hostingu bez obsługi PHP.

Początki tego języka programowania sięgają roku 1994, kiedy to Rasmus Lerdorf stworzył pierwszą jego wersję, funkcjonującą pod nazwą PHP/FI (Personal Home Page/Forms Interpreter). czytaj więcej...

PL/SQL

Praca PL/SQL PL/SQL stanowi podstawowy język tworzenia aplikacji w systemie bazodanowym Oracle. Jest jednym z trzech języków wbudowanych w powyżej wymienionej bazie danych Oracle (tuż obok SQL i Java).

PL/SQL (ang. Procedural Language/Structured Query Language) jest to rozszerzenie o mechanizmy programowania proceduralnego języka SQL, którego rozkazy były niewystarczające do tworzenia efektywnych systemów baz danych. I tak po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w Oracle Forms v3. czytaj więcej...

Python

Praca Python Wieloparadygmatowy język programowania, wysokiego poziomu ogólnego zastosowania. Bardzo często używany przez programistów jako język skryptowy. W swoich specyfikacjach, upodabnia się również do innych języków programowania (na przykład do Perla czy Rubiego).

Opisywany język programowania został stworzony we wczesnych latach 90. XX wieku (1991) przez holenderskiego programistę Guido van Rossuma w CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica). czytaj więcej...

RPG

Praca RPG RPG (ang. Report Program Generator) to jeden z najpopularniejszych i wciąż wykorzystywanych języków programowania serwera AS/400. Prawdopodobnie był drugim najczęściej używanym językiem do zastosowań komercyjnych na komputerach klasy średniej zaraz po Cobolu.

Jego historia sięga lat 60. XX wieku, gdzie powstał właśnie jako Report Program Generator i do dnia dzisiejszego tworzone są w nim różnego rodzaju oprogramowania na serwery IBM (ang. czytaj więcej...

Ruby

Praca Ruby Można powiedzieć, że język programowania jest dość świeżym tworem, choć powstał już w latach 90. XX wieku. Swoją specyfikację opiera na wielu innych językach co sprawiło, że dla wielu stał się zbiorem wszystkich bogactw, którymi powinno charakteryzować się przyjemne programowanie.

Historia jak wyżej, rozpoczęła się dokładnie w 1995 roku. czytaj więcej...

Scala

Praca Scala Jest to język mający sprzyjać szybkiemu, łatwemu i przyjemnemu programowaniu, dzięki wzbogaceniu go w różne elementy innych języków (np. Java, C+, C#).

Historia jego zaczęła się w 2001 roku, kiedy to został opracowany przez Martina Odersky'ego w École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Natomiast publicznie pojawił się w 2004 roku na platformie Javy a następnie na platformie .NET. Język Scala był wciąż udoskonalany i tak jego druga wersja pojawiła się w 2006 roku. czytaj więcej...

VBA

Praca VBA VBA (ang. Virtual Basic for Application) jest to język wywodzący się z Virtual Basic'a (VB) jednocześnie zintegrowany z aplikacjami Microsoft Office a także innymi programami typu WordPerfect czy AutoCAD.

VBA uznaje się za uproszczoną wersję VB, skonstruowaną głównie do automatyzacji pracy z dokumentami za pośrednictwem makropoleceń. VBA w przeciwieństwie do VB nie umożliwia tworzenia samodzielnych skomplikowanych aplikacji EXE. czytaj więcej...

X++

Praca X++ X++ to język programowania, który możemy głównie spotkać w rodzinie systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Występuje jako język wewnętrzny aplikacji klas ERP.

Język X++ jest to język bardzo zbliżony w swojej specyfikacji do Javy czy C++. Dodatkowo został poszerzony o obiektową obsługę formularzy, baz danych czy komend SQL. Stanowi integralną częścią systemu Microsoft Dynamics AX2009, który jest przeznaczony dla dużych i średnich przedsiębiorstw. czytaj więcej...