Praca programista JavaScript

JavaScript to język programowania dość głęboko zakorzeniony w świecie witryn internetowych. Język skryptowy, zorientowany obiektowo na wielu platformach. Mimo że nie jest użyteczny jako samodzielny język, został stworzony z myślą o łatwym dokonywaniu mnóstwa operacji na stronach WWW i jednoczesnym sprawieniu by były one znacznie ciekawsze. Od kilku lat coraz więcej programistów Front-endBack-end rozwija się w programowaniu JavaScript.

JavaScript w rzeczywistości narodził się w połowie lat 90-tych XX wieku w firmie Netscape jako LiveScript. Jest to język skryptowy, który rozszerza standardowy HTML. Dodaje np. możliwość interakcji z użytkownikiem obecnie przeglądającym stronę. Za jego projekt odpowiada Brendan Eich. Natomiast pod koniec 1995 roku za sprawą porozumienia między firmami Netscape i Sun Microsystems, JavaScript ujrzał światło dzienne.

Obecnie panują pewne nieścisłości w związku z nazewnictwem i wersją tego języka. Spotykamy się z nazwami typu: JavaScript, JScript czy ECMAScript. Na początku język ten był rozwijany głównie dla przeglądarki Netscape Navigator i stał się przy tym bardzo popularny. Dzięki temu zaczął być standardowym językiem skryptowym i jednocześnie zaczął być wykorzystywany w witrynach WWW. Wraz z rozwojem przeglądarki Internet Explorer, Firma Microsoft stworzyła swoją własną implementację pod nazwą JScript. Głównie by uniknąć problemów licencyjnych związanych z marką Java. Wraz z kolejnymi latami rozwoju, powstawały kolejne wersje, które były coraz mniej zgodne ze sobą. W tej sytuacji niezbędne było stworzenie spójnego standardu języka. Tym zadaniem zajęła się międzynarodowa organizacja standaryzacyjna ECMA (European Computer Manufacturers Association). Od 2012 roku wszystkie nowoczesne przeglądarki wspierają ECMAScript w wersji 5.1. Starsze przeglądarki wspierają co najmniej ECMAScript 3. Natomiast szósta wersja standardu jest w przygotowaniu. Zatem podsumowując, ECMAScript odpowiada za określenie standardu języka a JavaScript i JScript za implementację tego standardu. Jednak najczęściej posługujemy się nazwą JavaScript.

Jego zastosowanie umożliwia programistom JavaScript tworzenie umiejscowionych bezpośrednio w kodzie HTML krótkich programów, odpowiadających za wykonywanie najrozmaitszych zadań. Przykładowo taki program potrafi reagować na różnego rodzaju zdarzenia na stronie internetowej. Jedną z takich sytuacji jest np. kliknięcie myszką czy przesunięcie jakiegoś elementu witryny. Oprócz tego za pomocą JavaScript możemy obsługiwać na stronie elementy interfejsu użytkownika, tworzyć różnego rodzaju efekty, dynamicznie generować treści a także budować dynamiczne menu czy przyciski. Dodatkowo JavaScript stanowi podstawę techniki Ajax za pośrednictwem której strona WWW może działać tak jak zwykła aplikacja uruchamiana z poziomu systemu operacyjnego. Programista JavaScript ma do dyspozycji edytor tekstowy lub typowy notatnik występujący w systemie Windows, służący do pisania kodu. Jednak znacznie lepszym rozwiązaniem, będzie posługiwanie się typowo programistycznymi edytorami takimi jak na przykład Eclipse, Notepad++, jEdit, Php Storm lub Aptana.

Obecnie ciężko znaleźć witrynę, która nie korzystałaby z tego języka programowania. Praktycznie każdy programista, tworzący nowoczesne strony internetowe, musi oprócz znajomości HTML-a i stylów CSS wykazać się przynajmniej podstawą znajomości JavaScript. Warto dodać, że to właśnie za pomocą tego języka programowania, została stworzona popularna biblioteka jQuery.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na często spotykany błąd związany z podobieństwem nazw JavaScript i Java. Nagminnie są mylone, przykładowo używając nie poprawnego sformułowania „skrypty Javy”, które niestety nie istnieją. JavaScript i Java to zupełnie różne języki. Mimo pewnych podobieństw w składni typowych konstrukcji (np. pętle czy instrukcje warunkowe), są to języki o różnym zastosowaniu i nie należy ich ze sobą mylić.

Przykładowy kod programisty JavaScript

JavaScript Przykład #1

  <script type="text/javascript">
  function makeId(id_length)
  {
      var text = "";
      var possible = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
  
      for( var i=0; i < parseInt( id_length ); i++ )
          text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
  
      return text;
  }
  </script>
  

Przykładowe pytania na stanowisko programista JavaScript

 1. Skrypty języka JavaScript umieszczamy w dokumentach języka HTML pomiędzy znacznikami:
  1. <JavaScript> ... </JavaScript>
  2. <Java> ... </Java>
  3. <Script> ... </Script>
  4. <Java Script> ... </Java Script>
 2. Czy można wywoływać funckję JavaScript w następujący sposób: <body onload="funkcjaJS()"> ... </body>
  1. Tak
  2. Nie

Najnowsze oferty pracy - JavaScript