Praca programista Asembler

Asembler (ang. Assembler) to język z rodziny języków programowania niskiego poziomu. Jest to jeden z nielicznych języków programowania, który przysparza nowym użytkownikom kłopotów ze względu na to, że nie nadaje się do nauczania programowania.

Jest to język tłumaczony bezpośrednio do kodu maszynowego co daje możliwość prawidłowego dopasowania oprogramowania do danego sprzętu. Asembler to tak zwany typowy język jeden-do-jednego w sposobie komunikacji z danym językiem maszynowym. Sprawia to, że każda instrukcja Asemblera może zostać przetłumaczona jako jedna instrukcja maszynowa. Natomiast każdy rozkaz maszynowy może stanowić unikalną instrukcję w kodzie źródłowym napisanym za pomocą Asemblera. Język ten ma to do siebie, że niestety trochę utrudnia programistom Asembler, bezbłędne pisanie kodu w przeciwieństwie do języków wysokiego poziomu. Jednak zdarzają się sytuacje kiedy to właśnie Asembler okazuje się być korzystniejszy lub wręcz konieczny. Oprócz tego Asembler może współpracować z innymi językami wyższego poziomu, co zdecydowanie przyśpiesza kluczowe operacje i zadowala każdego programistę Asembler. Minusem jego jest to, że nie jest językiem przenośnym ze względu na różnice, które występują w wykonywaniu zadań przez mikroprocesory w obrębie komunikacji z peryferiami czy też w sposobie adresowania pamięci.

Przykładowy kod programisty Asembler

Asembler Przykład #1

  Char
  
  ctable  segment para public 'DATA'
    db 9 dup(' ')
    db 9,10,' ',12,13
    db 13 dup(' ')
    db 27
    db 4 dup(' ')
    db ' !"#$%&',39,'()*+,-./0123456789:;<=>?@'
    db 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`'
    db 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~'
    db 52 dup(' ')
    db '|++++++|+++++++++-++++++++-+++++++++++++'
    db 36 dup(' ')
  ctable ends
    end