Praca programista Java

Język Java obecnie bardzo dobrze ugruntował swoją pozycję wśród programistów. Zastosowanie odnajduje niemal w każdej dziedzinie środowiska informatycznego. Stanowi ogólnoświatowy standard, który jest wykorzystywany głównie podczas tworzenia aplikacji dla wszelkich urządzeń mobilnych, aplikacji wbudowanych, zawartości czy treści internetowych, różnego rodzaju oprogramowań dla przedsiębiorstw czy nawet gier. Język ten stał się również głównym językiem platformy Android. Warto dodać, że jest on cały czas poprawiany i udoskonalany, co przemawia za korzystaniem właśnie z niego.

Historia Javy rozpoczęła się dokładnie w grudniu 1990 roku. James Gosling, Patrick Naughton i Mike Sheridan, pracownicy Sun Microsystems, otrzymali pewne zadanie. Polegało ono na zidentyfikowaniu najważniejszych trendów w dziedzinie rozwoju technologii informatycznych. Jednogłośnie stwierdzili, że jednym z nich jest przenikanie się w coraz większym stopniu urządzeń obliczeniowych i tych do codziennego użytku wśród zwykłych konsumentów. W ten sposób powstał projekt Green. W wyniku realizacji tego projektu oprócz powstania urządzenia Star7 (przenośne, bezprzewodowe urządzenie z procesorem SPARC i systemem Unix), powstał również język Oak, którego pomysłodawcą był James Gosling. Wkrótce po tym, by uniknąć konfliktu nazewnictwa z innym językiem, zmienił nazwę na Java. Do 2010 roku Sun Microsystems prężnie pracował nad rozwojem języka i platformy Java aż do momentu przejęcia jej przez firmę Oracle.

Java to język, który służy programistom Java do wyrażania kodu źródłowego. Tworzy programy źródłowe kompilowane do kodu bajtowego, postaci, którą wykonuje wirtualna maszyna. Jego składnia nieco przypomina i jednocześnie wywodzi się z języków C i C++, co ułatwia programistom nauczenia się programowania w Javie. Dużym atutem tego języka jest większe bezpieczeństwo, które zostało osiągnięte dzięki np. zrezygnowaniu z obsługi wskaźników, które były wykorzystywane w C/C++ a także dzięki zmodyfikowaniu pewnych elementów np. pętli. Oprócz tego Java nie pozwala na przeciążenia operatorów. Dodatkowo udostępnia zaawansowane rozwiązania z zakresu obsługi pakietów, adnotacji, asercji czy typów zagnieżdżonych. A do jej podstawowych elementów możemy zaliczyć obiekty, klasy czy interfejsy.

Java to również platforma. W przeciwieństwie do platform zawierających fizyczne procesory czy systemy operacyjne, platforma Java zawiera wirtualną maszynę (JVM z ang. Java Virtual Machine), która pełni rolę procesora i związaną z nią środowisko wykonawcze, wyposażone w biblioteki, które uruchamiają programy i prowadzą interakcję z systemem operacyjnym. Ważną cechą platformy Java jest jej uniwersalność pod względem kompatybilności z innymi systemami. Jest to jednym z powodów dla których programiści chętniej wybierają technologię Java.

Java jako język programowania ma wiele zalet. Jednak te będą najlepiej zrozumiane przez samych programistów, gdyż dotyczy to głównie jej elementów składowych, które znacznie ułatwiają pracę z nim a także sprawiają, że łatwiej jest nauczyć się programować w tym języku. Ważnym aspektem z którego zapewne cieszy się każdy programista Java jest także jego „przenośność”, która pozwala na uruchamianie Javy na każdym urządzeniu i w każdym systemie operacyjnym na którym zainstalowana jest wirtualna maszyna. Dodatkowo jest to język mniej podatny na popełnianie błędów przez programistę co również wpływa na efektywniejszą pracę z nim. Dużym plusem jest także łatwość i szybkość pisania programów, dzięki temu, że Java posiada ogromną ilość gotowych bibliotek, użytecznych klas oraz genialne środowiska IDE (ang. Integrated Development Environment). Są to tzw. zintegrowane środowiska programistyczne, np. Eclipse, które wpływają na wydajność i prędkość tworzonego oprogramowania a także pozwalają na szybkie wyeliminowanie ewentualnych błędów czy tworzenie bardzo rozbudowanych aplikacji a przy tym sprawne panowanie nad kodem.

Przykładowy kod programisty Java

Java Przykład #1

  import java.text.SimpleDateFormat;
  import java.util.Date;
  
  public class Main{
     public static void main(String[] args){
        Date date = new Date();
        String strDateFormat = "HH:mm:ss a";
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(strDateFormat);
        System.out.println(sdf.format(date));
     }
  }
  

Przykładowe pytania na stanowisko programista Java

 1. Konstruktor domyślny
  1. to konstruktor zdefiniowany ze słowem kluczowym default
  2. jest tworzony tylko wtedy kiedy zostanie jawnie zdefiniowany w kodzie
  3. jest tworzony jeśli nie zdefiniowano jawnie konstruktora w klasie
 2. Jak można przerwać działanie pętli for?
  1. rzucając wyjątek
  2. używając goto
  3. używając continue
 3. Czy można zmienić istniejący String?
  1. Tylko za pomocą StringBuilder-a
  2. Tak, jak każdy inny obiekt
  3. Nie, String jest immutable

Najnowsze oferty pracy - Java

Java Developer
Białystok, 2024-02-24 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Java Developer
Rzeszów, 2024-02-24 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Java Developer
Katowice, 2024-02-24 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Java Developer
Kraków, 2024-02-24 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt

Java Developer
Lublin, 2024-02-24 15000 - 22000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę B2B / Kontrakt