Praca programista COBOL

Cobol (ang. Common Business Oriented Language) jest jednym z najstarszych języków programowania. Został stworzony szczególnie do prac programistycznych w dziedzinie biznesu i ekonomii. Mimo, że obecnie jest bardziej językiem egzotycznym dla zwykłych programistów, warto go znać i przyjrzeć mu się bliżej.

Początkiem Cobola był rok 1959, kiedy to na konferencji pod przewodnictwem Charlesa Phillipsa w Pentagonie, zespół złożony z producentów komputerów i agencji rządowych, pracował przez pół roku nad stworzeniem języka programowania. Miał to być język, który jednocześnie byłby wykorzystywany w środowisku przemysłowym a także przez uniwersytety i rząd Stanów zjednoczonych. Następnie w roku 1960 rząd USA ogłosił drukiem specyfikację tego języka i otrzymał nazwę COBOL-60. Powstało kilka standardów COBOLA za sprawą ANSI (ang. American National Standards Institute) np. COBOL-68, COBOL-74 czy COBOL-85.

Jest to tzw. język samo-dokumentujący, który umożliwia osobom spoza środowiska stricte programistycznego czytanie i zrozumienie kodu Cobola. Projektując go nałożono duży nacisk właśnie na jego czytelność i przejrzystość programów, które już nie miały przypominać zwięzłej matematyki a raczej zapis porozumiewania się ludzi między sobą. Zwykle używany jest w rachunkowości, krytycznych obszarach działalności gospodarczych a także przy np. śledzeniu sprzedaży detalicznej, kontroli zapasów a nawet przy zarządzaniu listami płac czy kontaktami. Jego przeznaczenie dotyczy rozwoju danej działalności (zorientowanych aplikacji, plików) natomiast nie służy do pisania programów systemowych. Używany jest zazwyczaj przez agencje rządowe i wojskowe, producentów systemów operacyjnych czy przedsiębiorstwa handlowe. Główną zaletą dla programisty Cobol jest możliwość tworzenia własnej dokumentacji a także wyposażenie w odpowiednie typy danych. Oprócz tego posiada szeroką bazę aplikacji finansowych i cechuje się przenośnością na wysokim poziomie (między sprzętem i systemem operacyjnym). Dodatkowo aplikacje Cobola wykazują się matematyczną dokładnością, skalowalnością i wydajnością przy wielkoskalowych obliczeniach wsadowych czy przetwarzaniu transakcyjnym na komputerach klasy mainframe, co zdecydowanie ceni sobie każdy programista Cobol. Jednak mimo tego wciąż jest bardzo krytykowany ze względu na sporą ilość wad, które przyczyniają się do częstszych usterek programów. Między innymi możemy zaliczyć do nich brak możliwości programowania obiektowego i strukturalnego, zbyt rozbudowaną składnię (projekt opierał się o maksymalne przybliżenie do składni języka angielskiego), brak dynamicznej alokacji pamięci czy brak zmiennych lokalnych i wskaźników.

Obecnie ciężko jest znaleźć programistę piszącego w COBOLU ze względu na to, że uczelnie informatyczne zwykle nie wykładają go. Dostępne są nieliczne zajęcia poświęcone temu językowi a także pewne kursy programowania. Jest to jednak język, którego brakuje dzisiejszym programistom ze względu na brak rozumienia reguł biznesowych na które Cobol kładzie duży nacisk.