Praca Specjalista ds. dokumentacji technicznej

Charakterystyka stanowiska

Osoba odpowiedzialna za to stanowisko zajmuje się przygotowywaniem a także bieżącą aktualizacją dokumentacji technicznej danej firmy. Do jego obowiązków zalicza się również nawiązywanie relacji ze zleceniodawcami i klientami. Oprócz tego nadzoruje bazy danych i uczestniczy w procesie administrowania informacjami o zmianach produktowych.

Wymagania

Specjalista na tym stanowisku musi posiadać wykształcenie techniczne przynajmniej średnie, jednak większe szanse mają osoby z wyższym wykształceniem. Istotne dla pracodawcy jest zdobyte doświadczenie przez danego kandydata, najlepiej na podobnym stanowisku lub o podobnych obowiązkach. Konieczna jest znajomość programu AUTOCAD a także znajomość rysunku technicznego. Oprócz tego dużym atutem będzie znajomość programów takich jak ERP, Inventor lub Solid Works. Dodatkowo specjalista powinien sprawnie posługiwać się pakietem Office a także biegle korzystać ze znajomości języka angielskiego. Ważne mogą okazać się także cechy personalne takie jak umiejętność organizowania swojej pracy, radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi czy łatwość w nawiązywaniu relacji z klientami.

Warunki pracy

Jest to praca stacjonarna, którą wykonuje się głównie w siedzibie firmy w pomieszczeniu biurowym. Możliwa jest także praca zdalna.

Możliwości zatrudnienia

Zakres możliwości jest dość szeroki, może to być między innymi branża IT, branża farmaceutyczna lub przemysł.

Warunki finansowe

Pensja jest adekwatna do posiadanych kwalifikacji, zdobytego doświadczenia ale także pozycji zakładu pracy.